Roche Türkiye, İleri Klinik Çalışmalar Okulu ile akademik araştırmalara destek veriyor.

 

Roche İlaç, geçen yıl başlattığı “İleri Klinik Çalışmalar Okulu” ile Türkiye’de önemli bir uygulamayı yürütüyor. İkinci uygulamasını, 16-17 Mayıs 2012 tarihlerinde KKTC’de gerçekleştirecek olan İleri Klinik Çalışmalar Okulu’na, temel klinik çalışmalar eğitimi almış veya klinik çalışma başlatmış araştırmacılar katılacak.

Roche Türkiye’nin klinik çalışmalar alanındaki araştırmacı gücüne katkı sağlamak amacıyla 2006 yılında kurduğu Roche Klinik Çalışmalar Okulu, bugüne kadar 18 eğitim toplantısı düzenledi. Temel Klinik çalışmalarının sonuncusu,1-2 Mayıs tarihlerinde Abant’ta 67 pediatrist onkoloğun katılımıyla yapıldı. Bu toplantılara katılan hekimler, “Teknik Bilgi”, “İletişim”, “Tecrübe Paylaşımı”, “Mevzuat Hakkında Bilgilenme” gibi konularda ‘İyi Klinik Uygulamaları’ eğitimi aldı. Roche Klinik Çalışmalar Okulu, eğitim çalışmalarını, Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalar Şube Başkanlığı ile yapılan işbirliğiyle yürütüyor.

Roche Türkiye bu doğrultudaki çalışmalarını geliştirerek, eğitim alan araştırmacılara daha ileri seviyede uygulama imkânı yaratmak amacıyla geçen yıl İleri Klinik Çalışmalar Okulu’nu hayata geçirdi. 2011 yılında İzmir’de gerçekleştirilen kurs sonunda başarılı katılımcılara Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı sertifikaları verildi.

30 katılımcıya ileri klinik çalışmalar eğitimi

İkincisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 16-17 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenecek olan Roche İleri Klinik Çalışmalar Okulu’nun programı, Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla, yurt dışı örneklerinden yola çıkılarak hazırlandı. Temel Klinik çalışmalar eğitimi almış ve en az bir klinik çalışma başlatmış olan araştırmacıların ileri eğitim programına dâhil olmalarını sağlayan okula, 20’si onkolog, 10’u Etik Kurulu üyesi olmak üzere 30 kişi katılacak.