İEGM Kontrol Şube Müdürlüğünden, Isolyte-M 1000 ml % 5 Dekstrozlu Solüsyonun geri çekilmesi duyurusu yapıldı.

İEGM tarafından yapılan duyuruda, “Isolyte-M 1000 ml % 5 Dekstrozlu Multipl Elektrolit İdame Solüsyonu” isimli müstahzarın M10 10 047 (SKT:09.2012) serisine, 2. sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulandığı belirtilmekte.

Bu nedenle; “Isolyte-M 1000 ml % 5 Dekstrozlu Multipl Elektrolit İdame Solüsyonu)” isimli müstahzarın M10 10 047 (SKT:09.2012) serisine; 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane, v.b.) geri çekme işlemi uygulandığı ifade edilmekte.