İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu kuruldu.

İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üye Listesi/İSTANBUL

Ünvanı

Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Çalıştığı Kurum

Sekretaryanın Bulunduğu İl

Üyenin Çalıştığı İl

1

Prof. Dr.

A.Yağız ÜRESĠN

Farm.Farmakoloji ve Klinik

(Etik Kurul BaĢkanı )İ.Ü. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı

İstanbul

İstanbul

2

Prof. Dr.

Berrin UMMAN

Kardiyoloji

(Etik Kurul BaĢkan Yardımcısı)İ.Ü.Kardiyoloji Anabilim Dalı

İstanbul

İstanbul

3

Prof. Dr.

Ahmet GÜL

İç Hast./Ramatoloji

İ.Ü.İç Hastalıkları Anabilim Dalı

İstanbul

İstanbul

4

Prof. Dr.

Oğuzhan ÇOBAN

Nöroloji

İ.Ü. Nöroloji Anabilim Dalı

İstanbul

İstanbul

5

Prof. Dr.

Pınar M.SAİP

Onkoloji

İ.Ü.Onkoloji Enstitüsü

İstanbul

İstanbul

6

Prof. Dr.

Rukiye Eker ÖMEROĞLU

Çocuk Hastalıkları

İ.Ü.Çocuk Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı

İstanbul

İstanbul

7

Dr.

Muhtar ÇOKAR

Deontoloji

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı

İstanbul

İstanbul

8 Prof. Dr. Ayşen BULUT Halk Sağlığı İ.Ü.Ġstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı (Emekli) İstanbul İstanbul
9 Prof. Dr. Tufan TÜKEK İç Hastalıkları Okmeydanı Eğit.Araşt.Hst.İç Hast.1.Dahiliye Kliniği İstanbul İstanbul
10 Prof. Dr. Ünal KUZGUN Ortopedi Şişli Etfal Araşt.Hst.I.Ortopedi Kliniği İstanbul İstanbul
11 Prof. Dr. Ahmet O. ARAMAN İlaç Teknolojisi İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Dekanlığı İstanbul İstanbul
12 Prof. Dr. A. Demir TİRKAYİ Biyofizik Yeni Yüzyıl Üniv.Tıp Fakültesi Biyofizik İstanbul İstanbul
13 Av. Dilek Temiz ÖZBEK Hukuk İstanbul Üniversitesi Hukuk Müşavirliği İstanbul İstanbul
14 M. Kerim AKMAN Ekonomi Linfa Kimya Arıtım ve Teknolojik S.S.Tic.A.ġ.(Özel) İstanbul İstanbul