Klinik araştırmaların belirli istisnai durumlarda nasıl değerlendirileceğine dair bir çerçeve sunmaktır. Bu kılavuz, klinik araştırmaların geleneksel yöntemlerle yapılamadığı veya standart prosedürlere uyulamadığı durumlarda, etik kurulların, sağlık otoritelerinin ve araştırmacıların nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair rehberlik sağlar.

İstisnai durumlar, acil durumlar, nadir hastalıklar, endemik hastalıklar gibi özel durumları içerebilir. Bu tür durumlarda, standart klinik araştırma prosedürleri uygulanamayabilir veya etik açıdan zorluklar ortaya çıkabilir. Bu kılavuz, bu tür durumlarda araştırmacıların ve etik kurulların nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda yol gösterir.

Kılavuz, istisnai durumların tanımını, belirlenmesini ve değerlendirilmesini açıklar. Ayrıca, bu durumlarda araştırma protokollerinin nasıl oluşturulacağı, katılımcıların nasıl seçileceği ve verilerin nasıl toplanacağı gibi konuları da ele alır. Bu şekilde, araştırmacıların, etik kurulların ve sağlık otoritelerinin, istisnai durumlardaki klinik araştırmaların etik ve bilimsel standartlara uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamalarına yardımcı olur.