27 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen İTS Faz 2 Değerlendirme Toplantısı’nın sonuçları açıklandı.

İTS FAZ 2 DEĞERLENDİRME TOPLANTISI SONUÇLARI

27.07.2011

PTS test ortamının açılmaması

 • Fason üreticiler ile Ürün Sahipleri arasına üretilen kodların CD ya da e-mail ortamında paylaşımı gerekmektedir.
 • Farklı format kullanılması sorun yaratmaktadır.
 • Sistemin canlı kullanıma geçişinin ITS 2. Fazdan önce olması gereklidir.

En kısa sürede PTS test ortamı kullanıma açılacaktır. Test ortamının 15 Eylül’e kadar yetiştirilmesi planlanmaktadır. Ağustos ayının son haftasında test prosedürleri ile ilgili toplantı planlanacaktır. Toplantı esnasında PTS XML formatının sektörde zorunlu hale getirilmesi ile ilgili bir talep geldiğinden ilgili tüm paydaşların İTS Yönetim Paneli içerisindeki anketi 30.08.2011 tarihine kadar tamamlayarak tercihini belirtmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih sonunda genel çoğunluğun tercihine göre karar verilecektir.

ITS test ortamının güncelleştirilmemesi

 • Yazılım süreçlerini,
 • Personel eğitimini etkilemekte,
 • Validasyon aşamalarını durdurmaktadır.

İTS test ortamı gerçek ortamla senkronize edilmiştir. Bu konuda sorular ve sorunlarınız için 0-312-218 34 50/54 numaralı telefonlardan İTS Yardım Masasına ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Problemi

 • Her şirket için tek kullanıcı mevcuttur, şirket içinde birçok kişi aynı şifreyi bilmektedir.

Her paydaş kendi içerisinde kullanıcı adı/şifre güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Ancak bu ihtiyaç daha önceden de tespit edilmiş ve Versiyon 2 proje planı dâhiline alınmıştır. Versiyon 2 yazılımı tamamlanana ve devreye alınana kadar paydaşların kullanıcı adı/şifre güvenliğini sağlayıcı tedbirler almaları gerekmektedir.

Distribütörlük anlaşması durumunda satış bildirimi sorumluluğu dosya akışının tekrar belirlenmesi

 • Üretici-ithalatçı
 • İthalatçı-distribütör

En yakın zamanda Üreticiler için “Mal Alım Web Servisi” hazırlanacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri İEGM web sitesinden takip edebilirsiniz.

İade yönetimi – Ürünlerin Geri Çekme yönetimi

Yukarıdaki iki konu sistemlerin devreye alınmasına müteakip yaşanan sıkıntıları da değerlendirmeyi gerektirdiğinden PTS’nin devreye alınmasına müteakip Ekim ayı içerisinde farklı bir toplantıda ayrıca mütalaa edilecektir.

GS1 taşıma birimi etiket uyumluluğu

 • Taşıma biriminin içerisinde yer alan en düşük saklama koşulu değerinin koli etiket üzerinde yer alması

Bu konuda sektörün yatırımlarını korumak birinci hedefimizdir. Özellikle Faz 2’ye hazır olan paydaşların uygulamaları baz alınacaktır. GS1 ile yapılan görüşmeler sonucu SSCS standardının Türkiye’deki üretim durumuna göre yeterli olduğu anlaşılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak paydaşların yorumlarını 30.08.2011 tarihine kadar İTS Yönetim Paneli içerisindeki anket formu vasıtasıyla İEGM’ye bildirmeleri gerekmektedir. Bu süre sonunda tüm ülke genelinde ve tüm taşıyıcı birimler için tek bir standart kabul edilecektir.

Geçiş takviminin yeniden gözden geçirilmesi

 • Yönetmelikte belirtilmiş olan 1.1.2012 tarihinin yeniden gözden geçirilmesi, uygulamanın sağlıklı olması ve firmalarımızın sistemlerini hazır hale getirebilmeleri açısından önemlidir.
 • Pilot uygulama yapılabilirliğinin incelenmesi,
 • Pilot uygulama sonrasında da 1 yıla yayılmış bir şekilde ilaç fiyat kademelerine göre kademeli geçiş yapılarak sürecin tamamlanması.

Herhangi bir süre uzatımına maalesef tahammülümüz bulunmamaktadır. Verilen sürelerin, bütün süreç göz önünde bulunduğunda, yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. Uluslararası öneme haiz bir konunun üzerine daha çok düşülmesi gerekmektedir. Bunun yerine paydaşların geçiş sürecinde ihtiyaç duydukları destekler ve işlerini hızlandırabilmeleri için önerilerini İEGM’ye bildirebilmeleri için İTS Yönetim Paneli içerisindeki anket formunu 30.08.2011 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir.

Kademeli geçişin hem sorunların aynı anda yaşanmamasını sağlayarak iş yükünü azaltması hem de faz2’ye tutarlı ve uygulamalı olarak geçişi sağlaması beklenmektedir. Fakat ürün bazında ya da üretici bazında kademeli geçişler hem İTS’nin hem de paydaşlarının kullandıkları yazılımların yeniden elden geçirilmesini zorunlu hale getirmekte ve çalışacak kodların karmaşıklığı sebebiyle sistemlere aşırı yük yüklemektedir. Bu sebeple kademeli geçiş ancak üreticilerin geçişi tamamlandıktan sonra depoların geçişinin yapılması şeklinde olabilecektir. Bu geçiş mantığında, geçiş takvimi hiçbir paydaş için ileri tarihe alınmayacak aksine bazı paydaşların Faz2’ye daha erken girmeleri desteklenecektir.

Uygulamalardan elde edilebilecek bilgilerin firmalar ile kendi ürünleri bazında paylaşılma takviminin planlanması.

Bu konuyla ilgili karar doğrudan Bakanlığın inisiyatifinde bulunduğundan herhangi bir yorum yapmak için çok erken. Bu konuyla ilgili görüşmeler devam etmektedir, güncel durum İEGM web sitesinden takip edilebilir.

En küçük parçalanamayan paket büyüklüğü

Toplantıda değinilmeyen bu konuyla ilgili, paydaşların İTS Yönetim Paneli içerisindeki anketi doldurmaları gerekmektedir.

Anketteki ilgili soruya olumlu cevap veren üreticilerin 15.09.2011 tarihine kadar üreticilerden-depolara transfer sırasında kendi ürünleri için parçalanamayan paket büyüklüğü çalışmasını tamamlamaları ve sonucu İTS Yardım masasına ulaştırmaları gerekmektedir.

Anketteki ilgili soruya olumlu cevap veren depoların 15.09.2011 tarihine kadar depolardan-eczanelere transfer sırasında çalıştıkları ürünler için parçalanamayan paket büyüklüğü çalışmasını tamamlamaları ve sonucu İTS Yardım masasına ulaştırmaları gerekmektedir.