Avrupa İlaç Ajansı: İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzu Modül VIII – Onay sonrası güvenlik çalışmaları…

 

 

 

EMA: Guideline on GVP Module VIII – Post-authorisation safety studies..

EMA: Guideline on GVP Module VIII Addendum I