İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu güncellendi.

“İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu”, “Klinik İlaç Araştırmalarında Arşivleme İlkeleri Kılavuzu” ve “Etik Kurul Standart Çalışma Yönetimi” güncellendi. Söz konusu kılavuzların güncellenmiş hali İEGM tarafından yayımlandı.

Güncellenen Kılavuzlar ve SÇY: