İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM), Medikal Gaz Faaliyetleri konusunda bir duyuruda bulundu.

Kalite Şube Müdürlüğü tarafından “Medikal Gazlar” Hakkında yapılan duyuru:

 

a) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2008 tarihli ve 23395 sayılı yazısı.
b) 19 Haziran 2006 tarih ve 31641 sayılı Medikal Gazlar Hakkındaki Genelge.
c) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 30.05.2011 tarihli ve 17693 sayılı yazısı.

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgi (a) yazısı ile medikal gaz depolama tesislerinin birinci sınıf gayri sıhhi müessese, medikal gaz satış yerlerinin ikinci sınıf gayri sıhhi müessese, medikal gaz depolama ve satış yerlerinin birlikte olduğu tesislerin ise birinci sınıf gayri sıhhi müessese olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtilmiştir.

İlgi (b) Genelgemize göre medikal gaz alanındaki faaliyetlerin üretim, dolum ve/veya depolama-dağıtım faaliyetleri olarak sınırlandırıldığı belirtilerek, medikal gaz üretim-dolum izin belgelerinin Genel Müdürlüğümüzce, medikal gaz depolama-dağıtım izin belgelerinin ise İl Sağlık Müdürlüklerince düzenleneceği bildirilmiştir.

Ancak Bakanlığımıza ulaşan şikayetler doğrultusunda konu Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgi (c) yazısında “Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu’nun 2007/ 369 sayılı kararı doğrultusunda sadece sınıf tespiti yapılmasına ilişkin yetki ve sorumluluğun Genel Müdürlüklerine verildiği, 10.08.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde gayri sıhhi müessese ruhsatı düzenlemeye yetkili idarelerin belirlendiği, yetkili idarelerin, söz konusu Yönetmeliğin eklerine ve eklerinde bulunmayan tesisler için ise Genel Müdürlüklerinin yapmış olduğu sınıflandırmaya göre ruhsat düzenlemekle yetkili ve sorumlu bulundukları,
Depolama, dağıtım ve satış yapılan işyerlerinde, yapılan işin kullanım amacına, kişinin beyanına ve aldığı resmi belgelere bakılmasının esas olduğu, medikal gaz satış yerleri, “herhangi bir üretim, dolum ve depolama yapılmayan kullanıma hazır tüplerde medikal gaz bulundurulan ve perakende satış yapılan işyerleri” olarak ifade edilerek, depolamanın; belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli noktalara ve satış yerlerine gönderilmek üzere bekletilmesi işlemi; depolama süresinin uzun olduğu yerlere depo denirken, süre kısaldıkça bu yerlere dağıtım merkezi olarak ifade edildiği,

Satış yerlerinde son kullanıcıya sunulmak üzere bulundurulan tüplerde medikal gaz bulunacağı, ürün bulundurulmasının bu iş yerinin depolama yaptığı anlamına gelmediği, bu işlemin satış yeri olarak değerlendirilmesi ve iş yeri sahiplerinin aldığı ruhsata göre işlem yapılması gerektiği” hususlarını belirtmiştir.

Bu nedenle, medikal gaz faaliyetleri ve bu faaliyetleri yapan işyerlerinin yukarıda yer alan ifadeler doğrultusunda değerlendirilerek yapılan işin kullanım amacına, kişinin beyanına ve aldığı resmi belgelere bakılması ve iş yeri sahiplerinin aldığı ruhsata göre işlem yapılması gerektiği, konu hakkında gerekli çalışmaların başlatılması hususunun söz konusu Genel Müdürlüğe iletileceği ve çalışmanın sonuçlanması halinde ayrıca tarafınıza bilgi verileceği hususunda bilginizi rica ederim.