Kamu Hastaneleri Kurumlarında Klinik Araştırmalarda yapılacak araştırmacı ödemeleri belirlendi

 

20.02.2013 tarih ve 1488 sayılı Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge ile Kamu Hastanelerinde Destekleyici tarafından Döner Sermayeye yatırılan ücretin, kesintiler sonrası kalanının %65’i araştırıcıya ödenecek.

Yönergenin tamamı için tıklayın…