Prof.Dr. A. Fžrat GüngörÜlkemizde en sık görülen kanser türlerinden biri olan karaciğerin primer veya metastatik kanserlerinde, yeni bir tedavi şekli olan mikro küre yöntemi sayesinde, umut verici gelişmeler yaşanıyor. Mikro küre tedavisi, radyasyonun doğrudan hedefe yönelmesi ve radyasyondan diğer bölgelerin etkilenmesini engellemesi avantajıyla dikkat çekiyor. Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Fırat Güngör, Emsey Hospital’da uygulanan bu tedavi yöntemiyle ilgili görüşlerini paylaşıyor.

Mikro küre tedavisi nedir?

Mikro küre tedavisi; İtriyum 90 (Y 90) ile işaretli mikro boyuttaki (20-50 mikron) kürelerin direkt olarak karaciğeri ve dolayısıyla tümörü besleyen damarlar içine enjeksiyon yapılması esasına dayanıyor. Radyasyondan hedef dışındaki bölgelerin etkilenmesini engelleyen bu yöntem, diğer tedavi yöntemleriyle kombine edilerek de kullanılabilir. Mikro küre tedavisi, radyasyona karşı herhangi bir önlem alınmasını gerektirmeyecek kadar güvenlidir ve hastanın aynı gün eve dönüş yapılabilmesine imkan verir.

Hasta hikayesinin detaylı analizi, çeşitli kan tahlilleri BT, anjiyo ve PET gibi bazı taramaların yapılması sonrasında uygulanmasına karar verilen mikro küre tedavisi, anjiyogram işleminin ardından karaciğerdeki kanser dokularının haritalarının çıkarılmasıyla başlar. Kısa bir sürede kanserli dokuları etkisiz hale getirebilen bu tedavi, yalnızca kanserli dokulara odaklanarak, dokuların çoğalmasını engeller.

Nöroendokrin tümörlerde Lutesyum 177 peptit tedavisi; tümörlü hastalarda yaşam süresini uzatarak, semptomları düzeltiyor, biyokimyasal belirteçlerde düzelme sağlarken ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırıyor.

Görüntüleme takibi de büyük önem taşıyor

 

Tedaviye yanıt için, ilk GA 68 DOTA Peptit PET/BT görüntülemesi yapılır. Bu görüntüleme genellikle 3. ay sonunda önerilir, diğer takip görüntülemeleri 3 veya 6 ay periyotlarla yapılmalıdır. Hastalar nefrotoksisite ve hematotoksisite yan etkileri açısından rutin tetkiklerle takip edildiğinden, uygulama oldukça güvenilirdir.

 

Mikro küre tedavisi oldukça geniş bir alanda kullanılıyor

Mikro küre tedavisi karaciğer kanserinin yanı sıra, karaciğere doğru yayılma gösteren farklı kanser tiplerine sahip hastalarda da (kolon, akciğer, meme kanserleri vb.) uygulanarak, büyük ölçüde başarı sağlar.

Bu uygulamadan başarılı sonuç almak için, mikro küre tedavisinin yalnızca karaciğerdeki kanserli dokulara etki edeceği bilinmelidir. Hastalara ne dozda, ne kadar uygulama yapılacağına alanında uzman, radyolog, nükleer tıp doktoru ve onkologlar tarafından karar verilir.

 

Prof. Dr. Ahmet Fırat Güngör 

Nükleer Tıp Uzmanı

www.emseyhospital.com