Klinik Araştırmalarla ilgili Kılavuzlar yayımlandı.

 

Klinik Araştırmalar Yönetmeliğinin ardından konu ile ilgili kılavuzlar yayımlandı.

Araştırma Ürünlerinin Depolanması ve Dağıtılmasına İlişkin Kılavuz
Bağımsız Veri İzleme Komitelerine İlişkin Kılavuz
Eğitim Programlama ve Değerlendirme İlkeleri Kılavuzu
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu
İleri Tedavi Tıbbi Ürünlerinin İyi Klinik Uygulamalarına Yönelik İlke ve Esaslara İlişkin Kılavuz
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu
Klinik Araştırmalarda Arşivleme İlkeleri Kılavuzu
Klinik Araştırmalarda Etik Kurula Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz
Klinik Araştırmalarda Merkez Organizasyon Yönetimi Esaslarına İlişkin Kılavuz
Klinik Araştırmalarda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Başvuru Şekline İlişkin Kılavuz
Klinik Araştırmalarda Yapılacak Olan Sigorta Teminatına İlişkin Kılavuz
Klinik İlaç Araştırmalarında Meydana Gelen Advers Olay-Reaksiyon Raporlarının Toplanması, Doğrulanması ve Sunulmasına İlişkin Kılavuz
Pediatrik Popülasyonda Yürütülen Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara İlişkin Kılavuz