3 kursu da tamamlayanlar “Clinical Research Diploma” sahibi olacaklar.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Viyana Klinik Araştırmalar Okulu (VSCR) ortaklığıyla yapılacak ve katılımcılara uluslararası akredite sertifika verilecek olan “İyi Klinik Uygulamaları’na Giriş – Introduction to Good Clinical Practice” kursunun 9. su 25-26 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel’de yapılacak.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Viyana Klinik Araştırmalar Okulu (VSCR) ortaklığıyla yapılacak ve katılımcılara uluslararası akredite sertifika verilecek olan “Biyoistatistiğe Giriş – Introduction to Biostatistics” kursunun 3. sü 10-11 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel’de yapılacak.

Clinical Research Diploma : VSCR tarafından verilmektedir ve aşağıdaki 3 kursu tamamlayanlar bu diplomayı alabilmekteler. Diploma almayı istemeyenler bu kurslardan herhangi birine katılabilmekte ve uluslararası akredite sertifikalarını alabilmekteler.

1. aşama :  “İyi Klinik Uygulamaları’na Giriş – Introduction to Good Clinical Practice”

2. aşama: “Biyoistatistiğe Giriş – Introduction to Biostatistics”

3. aşama : “Introduction to Clinical Research”

[Gazi Üniversitesi Farmakovijilans ve Klinik Araştırma Ünitesi]