Pfizer Türkiye, Sağlık Bakanlığı onaylı Klinik Araştırma Eğitimi’ni Erzurum’da gerçekleştirdi.

 

Pfizer Türkiye, 2000 yılından bu yana 3000’e yakın hekime eğitim sunduğu Araştırmacı Eğitimlerinden sonuncusunu Atatürk Üniversitesi işbirliği ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayıyla 11 – 12 Mayıs’ta Erzurum’da düzenledi.

 

Program, ülkemizde yüksek standartta klinik araştırmaların yaygınlaşması, araştırmacıların bu konudaki bilgilerinin güncellenmesi, dünyada ve Türkiye’deki son gelişmelerin paylaşılmasını hedefliyor. 2000 yılından bu yana Türkiye’de klinik araştırmaların gelişimi için “Araştırmacı Eğitimleri” düzenleyen Pfizer, bu programları akademi işbirliği ile daha da güçlendiriyor.

Atatürk Üniversitesi işbirliği ile Erzurum’da yapılan Klinik Araştırma Eğitim Programı, Pfizer’in Türkiye’de düzenlediği 28. eğitim oldu. Eğitimlerde klinik araştırmaların küreselleşmesi, Türkiye’de klinik araştırmalar, mevzuat, etik yaklaşımların tarihçesi, iyi klinik uygulamaları, klinik araştırmanın aşamaları, çevrimsel çalışmalar, etik kurul değerlendirme süreçleri, başarılı bir klinik araştırmanın gereklilikleri, araştırmacı sponsorluğundaki çalışmalar, faz 1 gereklilikleri, araştırma deneyim paylaşımı, advers olaylar ve raporlanması, merkez izleme ziyaretleri, yoklama, denetleme ve bulgu trendleri hakkında sağlık profesyonellerine kapsamlı bilgiler sunuldu.  Ayrıca, program süresince gerçekleştirilen grup çalışmaları ile katılımcılar öğrendiklerini uygulama imkanı buldu. Hekimlere yönelik düzenlenen eğitimin sonunda, tüm modüllere katılan katılımcılar, katılım belgesi almaya hak kazandı.

Pfizer Klinik Araştırmalar Bölge Direktörü Dr. Gökhan Duman konuyla ilgili şunları söyledi: “Klinik araştırmalar çoğunlukla gelişmiş ülkelerde yürütülmekte ve araştırmaların yalnızca %20’si Avrupa ve ABD dışında yapılmaktadır. Daha fazla Ar-Ge yatırımını çekebilmek, ülkemizde bilim ortamının ilerlemesini sağlamak ve hastalarımızı yenilikçi tedavilere ulaştırabilmek için, ilerleyen yıllarda ilaç keşfi ve geliştirilmesi süreçlerinin içinde daha çok yer alarak, klinik araştırma sayısı ve kalitesini yükseltmeye devam etmeliyiz. Türkiye, hedeflenen ilerlemeyi gerçekleştirebilirse, 5 yıl sonra klinik araştırma sayısını 5 katına çıkarabilir. Pfizer, Türkiye’de klinik araştırmaları ve kalite standartlarını geliştirmek amacıyla düzenlediği ‘Klinik Araştırma Eğitim Programları’ ile ülkemizin ilaç Ar-Ge alanında gelişmesine katkıda bulunmaya devam edecektir.

Pfizer Türkiye Medikal Direktörü Dr. Turgay Aydınlar ise “Yeni ilaç keşiflerinin çok merkezli araştırma ağları yoluyla hayat bulduğu günümüz dünyasında ülkemizin de hak ettiği yeri bulması ve dünya ilaç Ar-Ge yatırımlarından hak ettiği paya sahip olabilmesi öncelikli hedefimizdir.  Klinik araştırmaların önemini kavramış uzmanlarımızın ileriki çalışmalarında güncel ve yüksek standartların uygulanması amacıyla bu eğitime katılma konusunda gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı mutluyum” dedi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Selçuk Atamanalp ise şöyle konuştu: “Araştırmalarda bilimsel sorulara cevaplar ve hastalıkları önlemenin, teşhis ya da tedavi etmenin daha iyi yolları aranır. Klinik araştırmalar, daha sağlıklı bir yaşamın gereği olan yeni ilaç ve tedavilerin geliştirilebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu eğitim programlarının ülkemize önemli katkılar sağlaması ve klinik araştırma nicelik ve niteliğinin artması ümidiyle eğitime katılan tüm araştırmacı ve hekimlerimize teşekkür ediyorum”.