Klinik çalışmalarda kullanılan ilaç, aşı ve medikal malzemenin korunması, depolanması ve taşınması konularında çalışmalarını yürütüyor.

Klinik çalışmalarda kullanılan ilaç, aşı ve medikal malzemenin korunması, depolanması ve taşınması konularında çalışmalarını yürüten Omega CRO, Soğuk zincirin önemine dikkat çekti.

Soğuk Zincir istenilen miktarda ilaç, aşı veya tıbbi malzemenin, ilgili birim veya kişilere doğru sıcaklıkta ulaşmasını sağlayan, insan ve malzemeden oluşan sisteme verilen addır. Aşılar, pek çok ilaç ve tıbbi malzeme çok sıcak veya soğuk ısılara maruz kaldıklarında etkinliklerini kaybedebilen maddeler oldukları için soğuk zincir sistemi gereklidir. 

Klinik Çalışmalarda Soğuk Zincir Yönetimi sürecinde; Soğuk odalar, buzdolapları ve derin dondurucular, Sıcaklık etkili ve düzenli bir şekilde kontrol edilmesi, Medikal malzeme için yeterli yer, Aşı nakil malzemeleri, Yeterli sayıda koli, Yeteri kadar strafor ve buz aküsü, Kolilerin iyi durumda olması, Termometreler ve ısı izlem-kayıt cihazları, Yeterli sayıda termometre ya da ısı izlem-kayıt cihazının bulunması, Amaca uygun cihazların kullanılması, Termometreler ya da ısı izlem cihazlarının doğru çalışması, Nakliye, Nakliyenin ne şekilde gerçekleştirildiği, Olası nakliye seçeneklerinin bilinmesi ve en etkili nakliye yolunun tespit edilmesi gibi konular klinik araştırmalarda kullanılan malzemenin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Omega Araştırma Soğuk Zincir Yönetimi: 

Omega CRO, klinik araştırmalar alanında 1997 yılından beri hizmet vermektedir. arda kullanılan hassas malzemenin depolanması, korunması, nakliyesi ve imhası alanlarında da destek sağlamaktadır. Türkiye’deki ilk klinik araştırmalar deposunu kuran Omega CRO 2000 yılında beri ilaç-aşı-hassas malzemenin korunması, saklanması, nakliyesi ve imha faaliyetlerini yürütmektedir. Omega CRO, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir kuruluştur.

Linkler: www.clinicaltrial-storage.com

            www.omega-cro.com.tr