İEGM, kombine ürünlerin fiyatlandırılması ve Yunanistan hesaplama yöntemine dair bir açıklamaa bulundu.

Duyuru:

KOMBINE ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA

28 mart 2011 ve 30 mayıs 2011 tarihli Fiyat değerlendirme komisyonu toplantısında kombine ürünlerin fiyatlandırılmasına yönelik olarak; Fiyat kararnamesi ve Tebliğde belirtilen esasların yetersiz kaldığı durumlarda uygulanmak üzere bazı prensip kararları alınmıştır.

“Etkin maddelerden herhangi birinin referans fiyatının tek başına hiçbir yerde bulunmaması durumunda bu kombinasyon için öncelikle varsa Türkiye’de yoksa sırası ile AB bölgesinde veya diğer ülkelerden herhangi birinde mevcut, bu etkin maddeyi içeren kombinasyonların fiyatlarından  yararlanılarak tek başına fiyatı bulunamayan etkin maddenin fiyatı tespit edilir.”

“yukarıda belirtilen fiyat belirleme yöntemi kullanılarak da fiyatı belirlenemeyen, referans fiyatı bulunamayan, kombine ürün içerisinde yer alan etken maddenin fiyatı için, etkin maddenin fiyatlandırma işleminde kullanılmaması ve ürünün içeriğinde yer alan diğer etkin maddelere göre fiyatlandırılma işleminin yapılması.”

Referans bulamayan kombine ürünlerin bu doğrultuda başvuru yapması gerekmektedir.

YUNANİSTAN HESAPLAMA YÖNTEMİ

Dış İlişkiler dairesi başkanlığınca tarafımıza iletilen bilgiler doğrultusunda Yunanistan depocu fiyatından fabrika çıkış fiyatı hesaplama yöntemi ve kullanılan web sayfası  değişmiştir.

Güncel Yunanistan web sayfası:

http://www.yyka.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn

güncel hesaplama yöntemi:

“üretici(fabrika) veya ithalatçı tarafından depoculara satılan ilacın fiyatı, üretici veya ithalatçının “net ilaç fiyatı” olarak tanımlanmaktadır. Net ilaç fiyatı, reçeteli ilaçlarda toptan fiyatın %5,12, reçetesiz ilaçlarda ise toptan fiyatın %7,24 eksiltilmesiyle belirlenmektedir.”

Yunanistan fiyat hesaplamalarında belirtilen bu formülün kullanılması ve Ürünlerin Yunanistan ex-factory fiyatı tarafımıza beyan edilirken ürünün reçeteli/ reçetesiz olma durumunun fiyat deklarasyonunda belirtilmesi gerekmektedir.