Sağlık Bakanlığı,  masaj yağı, bakım kremi, cilt losyonu ve benzeri isimlerle 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında kozmetik oldukları beyan edilerek bildirimi yapılan bazı ürünlerin; radyo ve televizyonlarda, bir çok internet sitesinde, aktarlarda ve  hatta bazı eczanelerde “ağrı, romatizma, migren, bel fıtığı,

kireçlenme, kas ve eklem hastalıklarına karşı, varis, hemoroid (basur) ve dolaşım bozukluğuna karşı, sedef ve egzamaya karşı, mantara karşı, çeşitli deri hastalıklarına karşı” ve benzeri endikasyonlar belirtilerek tedavi edici veya tedaviye yardımcı beşeri tıbbi ürün gibi piyasaya arz edildikleri ve reklamlarının yapıldığı saptayarak bu şekilde izinsiz/ruhsatlandırılmamış ürünler ve uygun olmayan tanıtımlar yapan üreticiler hakkında gerekli yasal işlemleri başlattı.

Yukarıdaki iddialarla piyasaya arz edilen ürünlerin 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu gereğince Bakanlıktan ruhsat/izin alması gerekmekte ve ruhsatlı/izinli ürünlerin de bu şekilde reklam ve tanıtım yapılması uygun bulunmadığına dair açıklama yapıldı.

Yine Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, bir maddenin/ürünün ilaç olarak ruhsatlandırılabilmesi, öncelikle formülasyon, imalat, fiziksel-kimyasal-mikrobiyolojik testlerinin ve ilacın farmakolojik aktivitesi ile toksisitesinin deney hayvanları üzerinde yapılan preklinik çalışmalar yanında klinik çalışmalarla kanıtlanması ve yürürlükteki yasalara uygun işlemlerin tamamlanması ile mümkün olabildiği belirtilmiş, tedavi amacı ile kullanılan ürünlerin/ilaçların hekimin önerisi ve eczacının uyarısı doğrultusunda kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu nedenle tedavide etkinliği ve emniyeti kanıtlanmamış olan söz konusu ürünlere, “kozmetik ürün oldukları beyan edilerek Bakanlıkça bildirimleri yapılmış olsalar dahi” bu beyana ve Bakanlıkça onaylı oldukları iddialarına itibar edilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Yukarıda belirtilen rahatsızlıkları olan kişilerin öncelikle bir hekime başvurmalarının önemine vurgu yapılmıştır.