İEGM, “Kozmetik İstenmeyen Etki” Bölümü hakkında tüketicilere yönelik duyuruda bulundu.

 

Duyuruda son zamanlarda kozmetik ürünlerle ilgili şikâyetlerin arttığı tespit edildiği bu sebeple Genel Müdürlüğün halk sağlığını korumak görevini yerine getirmek üzere kozmetik ürün kullanıcılarından istenmeyen etki bildirimlerinin alınması uygulamasına başlandığı ifade edilmekte.

Genel Müdürlük 13 Şubat 2012 tarihinden itibaren www.iegm.gov.tr adresindeki “Kozmetik İstenmeyen Etki” bölümünden kozmetik ürünlerle ilgili istenmeyen etki bildirimleri kabul edilmekte.

Halen bazı Avrupa Birliği ülkelerinde yapılandırılmasına yeni başlanan “Kozmetovijilans” birimi (vijilans kelime anlamı olarak, bir tehlikeye karşı uyanık olma durumu veya güvenliği sağlamaya yönelik gözlem yapma durumunu ifade eder) Genel Müdürlük bünyesinde kurulduğu, 2012 yılı içerisinde sağlık mesleği mensupları ve kozmetik firmalarını da dahil edecek şekilde örgün bir iletişim sistemi oluşturularak, ürün güvenliği açısından halk sağlığı üzerinde etkin bir kontrol mekanizmasının uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşlardan, bildirilen web sayfasındaki ilgili bölümdeki formu kullanarak kozmetik ürünlerden kaynaklanan şikâyetlerini bildirmeleri beklendiği vurgulanmakta.