TİTCK Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, 20.09.2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “ Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik “ Kapsamında “Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeleri Sekretaryası Gizlilik Sözleşmesi ve Taahhütname “  yürürlüğe girmiştir.