Yeni Gümrük Mevzuatı gereğince gümrüklerde belge kontrolü kaldırılmış olduğundan

29.12.2010 tarihli Resmi Gazete’de “Kozmetik ürünlerinin ithalatında bildirim esaslarını düzenleyen dış ticarette standardizasyon tebliğinin yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ (2011/12)” yayımlandı. Bu nedenle “Bildirim Kabul Belgesi” ve “2010/12 Tebliği Kapsam Dışı Yazısı” uygulamaları İEGM tarafından yürürlükten kaldırıldı.

Ancak 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu ve Kozmetik Yönetmeliği gereğince, kozmetik ürün bildirim işlemleri zorunlu olduğundan e-bildirim işlemleri devam edecek. Kozmetik Yönetmeliğinin Bildirim ve Yasak başlıklı 14. Maddesi halen geçerli. Bu nedenle e-bildirim kılavuzu doğrultusunda hazırlanacak olan kozmetik ürün bildirimlerinin, bildirim sırasında otomatik olarak oluşan bildirim formları, üst yazı ekinde işlem takip numarası belirtilmek suretiyle Bakanlığa gönderilmeye devam edecek. Bildirim Kabul Belgesi uygulaması kaldırıldığından harç dekontu gönderilmesi gerekmemekte.

Yapılan kozmetik ürün bildirimlerine istinaden Bakanlıkça bildirimin kayda alındığına dair herhangi bir yazı veya belge düzenlenmeyecek. Elektronik ortamda ürün kayıt onayları yapılmayacağından bildirim yapılan ürünler “yeni” durumunda kalacak. Bildirimi yapılan kozmetik ürünler hakkında 5324 ve 4703 Sayılı Kanunlarda belirtilen tüm sorumluluklar mezkur kanunlarda tanımı yapılan üreticiye ait.

Kozmetik Kanununun 4. Maddesinde “Üretici ve yükümlülükleri” başlığı altında yer alan “Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunulmaksızın kozmetik ürün üretmek, ambalajlamak, ithalat müessesesi açmak veya işletmek veya ilk bildirimden sonra yapılan değişiklikleri bildirmeksizin bir müessesenin faaliyet sahasını genişletmek yasaktır.” hükmü, “herhangi bir kozmetik ürün, ürün güvenlik bilgileri Sağlık Bakanlığı Zehir Araştırma Merkezine bildirilmeden piyasaya arz edilemez.” hükmü ve Kozmetik Kanununun 5. Maddesi gereğince, bildirim yapmadan kozmetik ürün piyasaya arz eden üreticilere 20 bin TL, Ulusal Zehir Danışma Merkezi bildirimi yapmayan üreticilere ise 10 bin TL idari para cezası uygulaması devam etmekte.

E-Bildirim Kılavuzu