TİTCK Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, 20.09.2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik “ Kapsamında “Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik Çalışmalar, Güvenlik Çalışmalar veya Klinik Araştırmaları İlk Başvuru Üst Yazı Örneği“  yürürlüğe girmiştir.