TİTCK Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, 20.09.2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik“ Kapsamında “Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları İle Klinik Araştırmalarında Arşivleme İlkeleri Kılavuzu“  yürürlüğe girmiştir.