TİTCK Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, 08.05.2023 tarih ve 32184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kozmetik Ürünler Yönetmeliği” kapsamında “Kozmetik Ürünlerin İstenmeyen Etkilerinin Ciddi İstenmeyen Etkilerinin Bildirimine İlişkin Kılavuz “ 13.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.