Klinik Araştırma Protokolü

Doç. Dr. Murat Hayran
Omega CRO

 Çok Merkezli Klinik Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemler
Prof. Dr. Ergün KaraağaoğluHacattepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
 

İnfeksiyon Hastalıklarında Klinik Çalışmalar
Uzman Dr. Gülay Sain Güven
Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

 Bir Doktor Neden İstatistik Bilmelidir?
Omega CRO
 İlaç Araştırmaları Etiğinde Yeni Gelişen Kavramlar
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ayhan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
 

İyi Klinik Uygulamalar ve Dokümantasyon
Uzm. Dr. Selçuk Mıstık
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD, İyi Klinik Uygulama Merkezi Kalite Güvence Yöneticisi

 

Yard. Doç. Mümtaz Mazıcıoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği İyi Klinik Uygulama Merkezi Yardımcı Araştırmacısı

 

Uzm. Dr.Berrin Göğüsten
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Klinik Uygulama Merkezi Yerel Koordinatörü

 

Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji İyi Klinik Uygulama Merkezi Baş Araştırmacısı

 FORUM: Hastalara ve Etik Kurullara Yapılan Ödemeler
 Kongre Ajandası