İlaç Araştırmalarında İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Etiği

Yrd. Doç. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD
İyi Klinik Uygulama Merkezi Yardımcı Araştırmacısı

Uzman Dr. Berrin Gögüsten
İyi Klinik Uygulama Merkezi Yerel Koordinatörü

Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu
Erciyes Üniversitesi Farmakoloji
ABD İyi Klinik Uygulama Merkezi Baş Araştırmacısı

 Pediyatrik Popülasyonda Klinik Araştırmalar Kılavuzu
Çev: İ. Murat Kirtiş
Omega CRO
 Klinik Araştırmalarda Çocuklar
Çev: İ. Murat Kirtiş
Omega CRO
 Kardiyolojide Klinik Araştırmalar
Prof. Dr. Çetin Erol
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
 Randomizasyon ve Tabakalandırma
Doç. Dr. Oktay Özdemir
Omega CRO
 İstatistiksel Yöntemlere Bakış
Doç. Dr. Murat Hayran
Omega CRO
 Elmayla Armutu Karşılaştırmak
Omega CRO
 

Klinik Araştırmalar ve Tıp Dergiciliği
Prof Dr. Hamdi Akan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

 

CONSORT Kılavuzu
Çev: İ. Murat Kirtiş
Omega CRO

 

 

SAE Reporting
Omega CRO

 

 

Klinik Araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp Terminolojisi
Prof. Dr. Nevres Koylan
İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

 HABERLER: Çalışma Toplantısı
 FORUM: Kaynak Belgeler