Avrupa Tıp Etiği Merkezleri (EACME) Yıllık Kongresi, Turkiye Biyoetik Dernegi ev sahipliğinde 15-17 Eylul 2011 tarihlerinde, Istanbul’da düzenleniyor.

Avrupa Tıp Etiği Merkezleri (EACME) Yıllık Kongresi, Türkiye Biyoetik Derneği ev sahipliğinde 15-17 Eylül 2011 tarihlerinde, İstanbul’da düzenleniyor.

“Kültürlerarası Perspektifle Biyoetik” başlıklı uluslararası toplantı, Türkiye Biyoetik Derneği organizasyonu ile Türkiye’de ilk kez gerçekleştiriliyor. Bilimsel Programda, İnsan Hakları ve Biyoetik, Avrupa Biyotip Sözleşmesi ve Biyoetik, Biyoetik ve İnsan Bilimleri bakış açısı ile Tıp Eğitimi, Evrensel Değerler ve Kültürel Çeşitlilik ekseninde Biyoetik, Sağlık Politikaları ve Biyoetikte Tartışmalı konular ana temalarında birçok sözlü ve poster bildiri sunuluyor.

Bu Kongrede Avrupa Konseyi Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI)’in 17 Şubat 2011 tarihli “Klinik Arastrmalar Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu”nun Türkçe çevirisi Türkiye Biyoetik Derneği yayını olarak okurlarla buluşuyor. Dünyanın birçok ülkesinden pek çok uzmanın ve akademisyenin, ülkemizde biyoetik alanında bilimsel platformda tartışma ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunma, birlikte çalışma planları yapma fırsatı elde edecekleri bu uluslararasi toplantının Türkiye’de, bu alandaki bilgi birikimine katkı sunabilmesi bekleniyor.

Ayrıntılı bilgiye Kongre www.eacme2011.org ve Dernek www.biyoetik.org.tr internet sayfalarından erişilebilir.

Turkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Doç. Dr. Yeşim Işıl Ulman Acıbadem Univ. Tıp Fakultesi Tıp Tarihi ve Etik A.D. Gulsuyu, Fevzi Cakmak cad. Divan sok. No.1 34848 Maltepe-Istanbul   Turkiye Biyoetik Derneği Yönetim Kurulu Başkani   Tel: 0216 458 08 08 /837 Faks: 0216 589 84 85 E-posta: [email protected] 

Klinik Araştırmalar Derneği