Haliç’te bu yıl kürekler, “KiMSe bilemez!” sloganı ile Multipl Skleroz (MS)’e karşı, “Topuk kanı zeka kurtarır!” sloganı ile PKU hastalığına karşı çekildi.

  

Kürekler, MS ve PKU’ya karşı çekildi!

 

Haliç’te bu yıl kürekler, “KiMSe bilemez!” sloganı ile Multipl Skleroz (MS)’e karşı, “Topuk kanı zeka kurtarır!” sloganı ile PKU hastalığına karşı çekildi.

Haliç İmrahor Parkı’nda gerçekleşen Dragon Festivali’nde, Merck Serono iki ayrı botla yarıştı. MS Haftası çerçevesinde, sosyal sorumluluk etkinliği olarak yarışlara katılan Merck Serono çalışanları, hastalığın bilinirliğini artırmak, MS hasta ve yakınlarına destek olmak amacıyla kürek çektiklerini söylediler. Yarışlarda, Türkiye MS Derneği üyeleri ve PKU Aile Derneği Başkanı Deniz Atakay ve PKU gönüllüleri de hazır bulundular.

 

MS (Multipl Skleroz) nedir?

Merkezi sinir sisteminin (beyin, beyincik, beyinsapı ve spinal sinirler) bir hastalıktır. Vücudun savunma mekanizmasının kendi merkezi sinir sistemine saldırdığı ve tahrib ettiği enflamatuar reaksiyon sonucu oluşan kronik bir hastalıktır. Nasıl geliştiği tam bilinmemekle beraber çevresel faktörlerin, genetiğin ve ek olarak viral enfeksiyonların da bu reaksiyonda etkili olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle hastalığın, teşhis konumuş kişilerde bile, nasıl seyredeceğini bilmek olası değildir. Hastalığın kimlerde, ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağı bilinmemektedir. MS genellikler 20-40 yaşları arasında aktif, sosyal ve genç kişileri etkileyen bir hastalıktır. Dünyada 2 milyona yakın, Türkiye’de ortalama 40 bin kişinin hasta olduğu düşünülmektedir. Türkiye’de bu kişilerin yarısından çoğu hastalığından habersizdir.

 

PKU (Fenilketonüri) nedir?

Fenilketonüri kalıtsal metabolik bir hastalıktır. Bu hastalıkla doğan çocuklar proteinli gıdalarda bulunan fenilalanin isimli bir maddeyi vücutlarında işleyemezler ( metabolize edemezler ). Buna bağlı olarak kanda ve diğer vücut sıvılarında fenilalanin isimli madde birikerek artar, bu biriken fenilalanin, çocuğun gelişmekte olan beyin ve sinir sistemini etkiler ve birçok belirtinin ortaya çıkmasına neden olur. Bu hastalığın yeni doğan tarama testi ile erken tanı ve tedavisi mümkündür. Hastalığın bilgisi anne ve babadan genler aracılığı ile bebeğe aktarılır. Yani çocuğun hasta olması için hastalığın bilgisinin hem anneden ve hem de babadan genler aracılığı ile bebeğe aktarılması gerekir. Taşıyıcı anne ve babadan hasta çocuk olma riski % 25’tir. Türkiye fenilketonüri hastalığının en sık görüldüğü ülkeler arasındadır. Doğan her 3.000 – 4.500 çocuktan biri fenilketonürilidir. Bu oranın yüksek olması akraba evliliklerinin sık olması ile ilgilidir.