T.C.
ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Sayı:B.18.0.ÇYG.0.04.02/199.03/9275
Konu: Lisans Bildirimi
SAĞLIK BAKANLIĞINA
(Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA)
İlgi: Ekolojik Enerji Ltd.Şti.’nin 08.11.2007 tarih ve TM/0807-201 sayılı yazısı.
Ekte bir örneği gönderilen ilgi yazıda, Ekolojik Enerji Ltd.Şti.’nin Bakanlığımız tarafından verilmiş atık bertaraf lisansı bulunmasına rağmen Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından İl Müdürlüklerince atık bertaraf izni lisansının tanınmadığı, bununda firmalara sunulacak bertaraf hizmetini engellediği belirtilmektedir.
Ekolojik Enerji Ltd.Şti. firması kozmetik ve ilaç atıklarını ayrıca www.atikyönetimi.cevreorman.gov.tradresinde firma adı altında belirtilen atıkları İstanbul İli Kemerburgaz gazlaştırma tesislerinde bertaraf etmesi ekte bir örneği gönderilen 04.07.2007 tarih ve 11229-37532 sayılı yazımız ile Bakanlığımız tarafından verilmesi uygun mütalaa edilmiş ve Atık Bertaraf Lisansı verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak İl Müdürlüklerinizin bilgilendirilmesi konusunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof.Dr.Lütfi AKÇA
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER:
Ek-1:İlgi yazı Örneği (1 Sayfa)
Ek-2:Lisans yazımız ve Belgesi (2 Sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:                                                             Bilgi:
-Maliye Bakanlığı                                             -Ekolojik Enerji Ltd.Şti. (Ek konulmadı)
-Sağlık Bakanlığı
Kaynak: IEGM