2009 sonundan bu yana ilaç bütçesini dengelemek için fiyat indirimlerine ağırlık verilmesi tüm sektörde özellikle de araştırmacı ilaç endüstrisinde sıkıntıyı en üst düzeye çıkardı.

Son iki yıldır art arda gelen fiyat indirimleri sonucunda önlerini göremez hale gelen ve istikrarlı bir çalışma ortamına sahip olamayan araştırmacı ilaç firmaları iş planlarını ve yatırımlarını gözden geçiriyor. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin (AİFD) üyeleri arasında yapılan bir anket, katılımcılarının yarıdan fazlasının planladıkları yatırımları iptal etme eğiliminde olduklarını ve bazı önemli yatırımların iptal edildiğini ortaya koydu.

İlaç sektörü özelikle de araştırmacı ilaç sektörü zor günler yaşıyor. İlaç harcamaları bütçesindeki kaynak sorunlarını gidermek için son iki yılda sadece fiyat indirimlerine odaklanılması sektörün nefesini kesiyor. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) üyeleri arasında yapılan bir anket sektörün içinde bulunduğu sıkıntıyı net bir şekilde ortaya koydu. 23 araştırmacı ilaç firmasının üst düzey yönetiminin katıldığı ankette firmalar “önlerini görememekten” ve “sektörde bugünden yarına hangi politikaların değişeceğini bilememekten” yakınırken, katılımcıların % 52,2’si Türkiye’de yapmayı planladıkları yatırımları iptal etmek zorunda kaldıklarını bildirdi. Bu yatırımlardan en az ikisinin 50 milyon doların üstünde olduğu ifade edildi.

YATIRIMLAR TEHLİKEYE GİRDİ
Alınan kararların araştırmacı ilaç firmalarının Türkiye’deki Ar – Ge yatırımlarını nasıl etkileyeceği sorulduğunda katılımcıların % 69,5’i yatırımların azalacağını belirtti… Katılımcıların % 91,3’ü de bu koşullarda firmasının görünür bir gelecekte üretim veya idari yatırım yapmayı düşünmeyeceğini vurguladı.

Çalışmaya katılanların % 60,9’u planlanan bazı yatırımların tekrar gözden geçirilmekte olduğunu, bunların iptallerinin söz konusu olabileceğini kaydetti. Gözden geçirilen yatırımların 3’ü 50 milyon doların üstünde bulunuyor. Firmaların % 52,2’si ise sektörde uygulanan politikalar nedeni ile bazı yatırımların iptal kararlarının alındığını bildirdi. Bunlar arasında da 50 milyon doların üstünde 2 yatırım bulunuyor.

İlaç sektöründe çalışma ortamı bozuluyor, genel merkezlerin  bakışı olumsuz etkileniyor!
Ankete katılan yöneticilerin % 95,7’si yapılacak yeni bir fiyat indiriminin işlerini olumsuz etkileyeceğini ifade ederken, % 78,2’si araştırmacı ilaç firmalarının görüşlerine değer verilmediği ve etkin bir paydaş olarak karar süreçlerine arzu edilen biçimde dâhil edilmediklerini söyledi.

Sektörde iş yapabilme ortamının bozulduğundan yakınan katılımcılar bunun en önemli nedenleri arasında; öngörülebilirliğin bulunmamasını, korumacı politikaları, fikri mülkiyet haklarının yeterince güvence altında olmadığını düşündüklerini  ve şeffaflık olmamasını sıraladılar.

Ankete katılan yöneticilerin % 56,5’i sektörde uygulanan politikalar nedeni ile istihdamın % 20’ye varan oranlarda, % 17,4’ü ise % 20’den fazla azalacağı tahmininde bulundu.

Ankete katılan uluslararası araştırmacı ilaç firması yöneticilerinin önemli bir endişesi de Türkiye’de uygulanan politikaların genel merkezlerin ülkeye bakışına olan etkileri konusunda ortaya çıktı. Katılımcıların tamamı, fiyat indirimlerine odaklanan politikaların, genel merkez yönetimlerinin Türkiye’ye bakışlarını olumsuz etkilediğini kaydettiler. Bu olumsuz izlenimin sonuçları ise genel merkezler tarafından alınan yatırım, istihdam ve teknoloji transferi gibi kararlarda Türkiye’nin dışlanması oluyor.

ANKET SONUÇLARI ENDİŞE VERİCİ
Yapılan çalışmayı değerlendiren AİFD Başkan Yardımcısı Engin Güner, “anket sonuçlarının oldukça endişe verici olduğunu” belirtti.