Lilly Türkiye’de Kıdemli Pazarlama Direktörlüğü görevini üstlenen Deniz Ukal, Almanya’ya Kıdemli Romatoloji Pazarlama Direktörü olarak atanırken; Nilay Savu Süoğlu ise Lilly Türkiye’ye Pazarlama Direktörü olarak katıldı.
 
Deniz Ukal hakkında
Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezun Deniz Ukal, Sabancı Üniversitesi’nde MBA ile yüksek lisansını tamamladı. Lilly’den önce, Pfizer ve Sanofi’de satış ve pazarlama rollerinde çalışan Ukal, 2010 yılında Lilly Türkiye’ye Marka Müdürü olarak katıldı ve farklı ürünlerin sorumluluğunu üstlendi. 2012 yılında kısa süreli görevlendirme kapsamında Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Müdürü rolüne geçen Ukal, yine aynı yıl Altı Sigma Kara Kuşak rolünde Lilly Türkiye’deki temel süreçleri iyileştiren çeşitli projelerin yanı sıra Hizmet Değer Zinciri’nin bölgede yaygınlaştırılmasına başarıyla liderlik etti. 2015 yılında Bölge Satış Müdürü ve Pazarlama Lideri pozisyonuna terfi eden Ukal, 2018 yılında ise Uluslararası İş Birimi (IBU) Çoklu Kanal Etkileşim Danışmanı rolüne terfi etti ve IBU genelinde çoklu kanal etkileşim yeteneklerinin gelişimini hızlandırmak için önemli katkılarda bulundu.
Eylül 2019’da Lilly Türkiye Pazarlama Direktörü pozisyonuna terfi eden Ukal, bu görevine ek olarak Haziran 2022’ye kadar bir yıl süreyle Güney Asya, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (SAMETA) Alliances (Kuzey Afrika ve ASEAN) Pazarlama Direktörü rolünü üstlendi. Ukal,  yeni rolüne, Şubat 2024 itibarıyla Almanya yerleşik olarak başlamıştır.
 
Nilay Savu Süoğlu hakkında
Lisans öğrenimini Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yapan Nilay Savu Süoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nde Yönetici MBA programını tamamladı. Aynı zamanda CPCC unvanlı sertifikalı bir koç olan Süoğlu, ilaç sektöründe önemli firmalarda ve onkoloji, hematoloji, endokrinoloji, nefroloji, üroloji ve transplantasyon gibi çeşitli tedavi alanlarında 19 yıllık deneyime sahip. Kariyerine 2005 yılında Abdi İbrahim’de MT (Management Trainee) olarak başlayan ve sonrasında Ürün Müdürü olarak çalışmaya devam eden Süoğlu, 2010 yılında Novartis’e geçti ve Hematoloji ve Onkoloji alanlarından sorumlu Kıdemli Ürün Müdürü olarak çalıştı. 2015 yılında Pfizer’e geçtikten sonra sırasıyla Kıdemli Ticari Strateji Müdürü, Portfolyo Planlama ve İş Operasyonları Müdürü, İmmünoloji ve Onkoloji Lideri, Biyobenzerler ve Pazarlama Mükemmelliği Lideri görevlerinde yer aldı. 2020 yılında Pazarlama Direktörü olarak Astellas’a geçen Süoğlu, 2022 yılından beri Uzmanlık İş Birimi Direktörü olarak çalışıyordu.
Nisan 2024 itibarıyla Lilly Türkiye’de Pazarlama Direktörü olarak çalışmaya başlayan  Süoğlu, aynı zamanda Lilly Türkiye Yönetim Kurulu’nda yer alacak.