alzheimer_gorsel_1‘Manisa Unutmasın’ Alzheimer Bilinçlendirme toplantısı 17 Eylül’de Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi, Lale Salonu’nda yapıldı. Toplantıda Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Mavioğlu ve Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Başkanı Doç. Dr. Nil Tekin tarafından Manisa halkına bunama, Alzheimer hastalığı, tedavi ve hastalıkla başetme yöntemleri, hastaların bakımı ve Alzheimer derneğinin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi ve Manisa Büyükşehir belediyesinin ortaklaşa düzenlediği ve Pfizer firmasının koşulsuz desteği ile yapılan toplantıda Prof. Dr. Hatice Mavioğlu şunları söyledi: “Ülkemizde ve dünyada yaşlı nüfus büyük bir hızla artmaya devam ediyor. Günümüzde tüm dünyada 44 milyonun üstünde bunama hastası var. Bu sayının 2050 yılında 135 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2050 yılında ülkemizde de 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranının %20’nin üzerine çıkacağı belirtiliyor. Bu rakamlar bize ülkemizde de gelecek yıllarda bunamanın en önemli sağlık sorunlarından biri olacağını gösteriyor.

Demansın tek kişilik bir hastalık olmadığına değinen Prof. Dr. Hatice Mavioğlu sözlerine şöyle devam etti:  “Bakıcının, sıklıkla da tüm ailenin yaşam kalitesi hasta kadar etkilenmektedir. Bakım yükü, yataklı bakım ve sağlık kurumları ve maliyeti ile ülkeyi yönetenler, belediyeler ve sağlık otoriteleri için de çözülmesi gereken önemli bir toplumsal sorundur.  Yuvarlanan kartopu gibi hızla büyüyen bu sorunun çözümü için halkın konu hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ve konu ile ilgili tüm kişi ve kurumların biraraya gelerek plan ve programlar oluşturması, ulusal sağlık politikalarının geliştirilmesi gereklidir. Bunamaya birçok hastalık neden olabilir. En sık neden Alzheimer hastalığıdır. Tüm bunamaların yaklaşık %65’ini oluşturur. Alzheimer hastalığına bağlı bunama sıklıkla unutkanlıkla başlar, daha sonra beceri kaybı, hesaplamada bozukluk, yolları-adresleri bulamama, konuşma bozukluğu ve sinirlilik, kişilik değişikliği, agresyon, şüphecilik gibi psikiyatrik bulgular tabloya eklenir ve hastalık gittikçe ilerler. İleri evrede idrar kaçırma, yürüme, yutma bozuklukları gibi nörolojik bulgular gelişir ve hasta yatağa bağımlı hale gelerek ikincil problemlerle kaybedilir.”

 

Alzheimer için henüz bir tedavi bulunamasa da, hastalığın belirtilerini hafifleten ve böylece hastalığın seyrini yavaşlatan bazı ilaçların olduğuna dikkat çeken Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Mavioğlu şöyle devam etti: “Hasta yararlandığı müddetçe bu ilaçlara optimal dozlarda devam ediyoruz. Ayrıca hastalara bakım verenlerin eğitilmesi, hastalıkla başetme yöntemlerinin öğretilmesi çok önemli. Bunu polikliniklerimizde bakım verenler ile birebir konuşarak, el kitapçıkları vererek, Alzheimer derneği aracılığıyla, belediyelerle işbirliği yapıp halka yönelik bilgilendirme toplantıları düzenleyerek ve yazılı ve görsel basın yolu ile yapmaya çalışıyoruz. Hasta yakınlarına da hastada bunamayı düşündürecek bulgular ortaya çıktığında hekime başvurmalarını, bazı hastalıklara bağlı ortaya çıkan bunamanın tedavi edilebileceğini, Alzheimer hastalığı gibi henüz tam tedavisi bulunamamış hastalıklarda bile yapabilecek bazı tedaviler, verilecek öneriler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Hastaya uygun yaklaşım stratejileri, evde yapılacak düzenlemeler, zihinsel-fiziksel egzersizler, hobi aktiviteleri, Alzheimer derneği ile iletişim ve faaliyetlerine katılım gibi birçok ilaç dışı yaklaşım hem hastanın hem de bakımverenin yaşam kalitesini arttıracak, bu sürecin daha kolay geçirilmesini sağlayacaktır.”

 

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Eylül ayında, tüm dünyada ve ülkemizde Alzheimer farkındalığının arttırılmasına yönelik aktivitelerin yoğun şekilde yapıldığını belirten Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi Başkanı Doç. Dr. Nil Tekin şöyle konuştu: “Unutkanlık, günlük hayatı etkilediğinde ve basit gündelik işlerin yapılmasını aksattığında hastalık habercisi olabilir. Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi olarak temel amacımız hasta yakınlarının sosyal destek gereksinimlerini gidermek, hastaların sağlık ve sosyal hizmet sunumlarını etkin kullanabilmelerini sağlamak ve toplumun genel bilgi düzeyinin arttırılmasında aktif rol oynamaktır. Derneğimiz hastalara, hasta yakınlarına ve hastalık konusunda bilgi ve destek almak isteyen herkese, her zaman açıktır.”