…………. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

Bilindiği üzere Bakanlığımızın 2006/70 sayılı Medikal Gazlarla ilgili Genelgesine göre;

Medikal Gaz Üretim ve Dolum Tesisleri; Açılırken istenilen bilgi ve belgelerin firma yetkilileri tarafından hazırlanması ve İl Sağlık Müdürlüklerince Bakanlığımıza gönderilmesini müteakip denetimi sonucu uygun bulunması halinde Bakanlığımızca düzenlenen izin belgesine istinaden,

Medikal Gaz Depolama ve Dağıtım Tesisleri ise; Açılırken istenilen bilgi ve belgelerin firma yetkilileri tarafından hazırlanarak İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat edilmesini müteakip Müdürlük yetkililerince GMP (İyi İmalat Uygulamaları) Kılavuzunun ekler bölümündeki Tıbbi Gazlar ile ilgili kısmı dikkate alınarak denetlenmesi sonucu uygun bulunması halinde İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen izin belgesine istinaden faaliyet gösterebilmektedir.

Son zamanlarda medikal gaz üretim, dolum, depolama ve dağıtım izni bulunmayan tesislerden medikal gaz temin edildiğine dair Bakanlığımıza şikayetler ulaşmaktadır.

Bu nedenle;

İlinizde bulunan Medikal Gaz Üretim faaliyetinde bulunan tesislerle ilgili olarak,

·        Bakanlığımızdan izinli olup olmadıklarının kontrol edilmesi ve izinsiz faaliyet gösteren firmaların faaliyetinin mühür altına alınarak engellenmesi,

·        İlinizde bulunan Medikal Gaz Üretim Tesislerinin üretimini yaptıkları medikal gazları Bakanlığımızdan izinli tesislere verip vermediklerinin kontrol edilmesi,

 

İlinizde bulunan Medikal Gaz Dolum faaliyetinde bulunan tesislerle ilgili olarak ;

·        Bakanlığımızca izinli olup olmadıklarının kontrol edilmesi ve izinsiz faaliyet gösteren firmaların faaliyetinin mühür altına alınarak engellenmesi,

·        İlinizde bulunan Medikal Gaz Dolum tesislerinin, dolumunu yaptıkları medikal gazları Bakanlığımızdan izinli tesislerden alıp almadığı ile dolumunu yaptıkları medikal gazları verdikleri tesislerin İl Sağlık Müdürlüklerince izinli depolama dağıtım tesisleri olup olmadığının kontrol edilmesi,

 

İlinizde bulunan Medikal Gaz Depolama-Dağıtım faaliyetinde bulunan tesislerle ilgili olarak;

·        İl Sağlık Müdürlüğünüzden izinli olup olmadıklarının kontrol edilmesi ve izinsiz faaliyet gösteren tesislerin faaliyetinin mühür altına alınarak engellenmesi hususlarında bilginizi ve ivedi olarak gereğini rica ederim.

Dr. Halil AKAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 Kaynak: IEGM