Medikal İnovasyon Platformu kuruldu.

Medikal İnovasyon Platformu Prof. Dr. Ali Oto başkanlığında kuruldu. 32 ortak ile kurulan ve TÜBİTAK İŞBAP başvurusunu hazırlayan kuruluş iş bölümü yaptı.

İlk toplantısını Hacettepe Tekonopark’ta yapan platforma, on Üniversite ve çok sayıda sivil toplum örgütü katıldı. Klinik Araştırmalar Derneği de kurucu ortaklar arasında yer aldı. Platformda 4 ayrı Çalışma Grubu kuruldu. Bunlar:

  • Tıbbi cihaz çalışma grubu
  • İlaç ve aşı AR-GE çalışma grubu
  • Klinik Araştırmalar çalışma grubu
  • Kök Hücre, Genetik, Doku Mühendisliği çalışma grubu.

Toplantı sonunda proje başvurusu tamamlandı ve ortaklar tarafından imzalanarak TÜBİTAK’a başvurmaya hazır hale getirildi.