Sayı : B.10.0.IEG.0.12.00.02-335.99/39798 ANKARA

Konu : Metilfenidat HCL içeren ilaçlar 28/05/2010

………….. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2010/35


İlgi:  14/04/2010 tarih ve 028332  sayılı (Genelge 2010/26) Genelgeye ektir.

Bilindiği üzere ilgide kayıtlı genelge ile Metilfenidat HCl içeren ilaçların bir kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimal dozları ile hekimlerin reçeteleme konusundaki uzmanlık dalları yeniden belirlenmiştir.

Ancak, Genel Müdürlüğümüzde oluşturulan Uyuşturucu Madde/Müstahzarların Maksimal Doz Çalışma Komisyonunda alınan karar doğrultusunda; ilgi genelgenin 3 üncü maddesi;

“ Concerta 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg Kontrollü Salım Tabletler , bir kırmızı reçeteye aynı dozdan iki aylık tedavi için en fazla 2 (iki) kutu, eğer günlük doz 72 mg/gün olarak belirlenmiş ise reçete de belirtilmek şartıyla 36 mg lık tabletlerden bir (1) aylık tedavi için en fazla (iki) kutu yazılabilinir.”şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Konunun iliniz dahilindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına, serbest hekim, ecza depoları ve eczanelere duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof.Dr. Nihat TOSUN

Müsteşar

Kaynak: IEGM