İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda “Minoxil Deri Spreyi %2” adlı müstahzarın 006 (SKT:11.2010) seri numaralı numuneleri ve “Minoxil Forte Deri Spreyi %5” adlı müstahzarın 008 (SKT:12.2010) seri numaralı numunelerinin yapılan inceleme ve analiz sonuçlarına göre uygun bulunmadığı açıklanmıştır.

Bu nedenle; adı geçen müstahzarların belirtilen seri numaralılarına 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmelik”e göre 3. sınıf C seviyesinde (ecza deposu) geri çekme işlemi uygulanmıştır.