Sağlık Bakanlığı, Bakanlık tarafından ruhsat/izin verilmiş ürünlerin depolama ve ambalajlanması

, prospektüs/kullanma talimatı ilaveleri, etiket, fiyat basımı, karekod basımı ve benzeri sekonder ambalajlama hizmeti yapmak amacı ile izinli bulunan Mümessillik Ecza Depoları ile ilgili olarak duyuruda bulundu;

Ruhsat/iznine sahip bulunan ve ruhsat/izin başvurusunda bulunan firmaların tüm beşeri tıbbi ürünlerine (İlaç, Biyolojik Ürün,Geleneksel Bitkisel Ürün gibi) ait Mümessillik Ecza Deposu izin belgelerinin birer suretlerini, Mümessillik Hizmeti Alım belgelerinin birer suretlerini, mesul müdür belgelerinin birer suretlerini göndermeleri,

Ürün sahiplerinin üretim yeri var ise  Mümessillik Ecza Deposu sorumluluğundaki işlemleri kendi üretim yerinde yaptırması halinde üretim yeri izin belgelerinin birer suretlerini göndermeleri,

Tüm ruhsatlı ürünlerin (özellikle soğuk zincir şartlarında muhafazası gereken ürünlerin) muhafaza ve nakli için etkinlik ve güvenirliğinin garanti edilmesi ile ilgili alınan tedbirleri bildirmeleri gerekmekte.

Yukarıda istenilen belge ve bilgilerin en geç 31 Mayıs 2011 tarihine kadar İEGM’ye gönderilmesi gerekmekte.