TİTCK Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, 08.05.2023 tarih ve 32184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kozmetik Ürünler Yönetmeliği” kapsamında “Nanomateryal İçeren Kozmetik Ürünlerin Güvenlilik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz “ yürürlüğe girmiştir.