Erken dönem çocuklarda beslenme/sağlık ilişkisini inceleyen NOURISH Araştırmasının sonuçları açıklandı.

Yaşamın ileriki dönemleri için oldukça önem taşıyan bebeklik ve çocukluk dönemi beslenmesiyle ilgili algıyı ve eğitim ihtiyaçlarını inceleyen NOURISH araştırması, Pfizer Nütrisyon sponsorluğunda, 12 ülkede 1203 sağlık profesyoneliyle gerçekleştirildi.

Beslenme, çocuğun genel sağlığının yanı sıra büyüme hızına da etki eden en kilit unsurlardan biri. Yaşamın erken dönemlerinde alınan kilonun doğru hızda olması, bireyin yaşamın ileriki yıllarındaki kilosu açısından daha olumlu sonuçlar doğuruyor.

NOURISH araştırmasından ilginç sonuçlar

SMA mamalarını anne babaların kullanımına sunan Pfizer Nütrisyon’un, bebek ve çocukların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere besinleri tam ve doğru miktarlarda sunma misyonu çerçevesinde sponsor olduğu, KNOwledge, UndeRstanding & InsightS Into CHild Nutrition (NOURISH-Bebek Beslenmesi, Bilgilenme, Anlama ve İçgörü) Araştırmasına 12 ülkeden 1203 sağlık profesyoneli katıldı. NOURISH, çocuk doktorları ve diğer sağlık profesyonellerinin erken çocukluk dönemi beslenmesine yönelik global algı ve davranışlarının yanı sıra, bebek ve küçük çocukların optimal büyüme ve gelişimi için dengeli beslenme konusunda mesleki eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmak amacıyla yapıldı.

Anne-babalar çocuk beslenmesinin önemini anlamıyor

NOURISH araştırmasının sonuçlarına göre, ankete katılan sağlık çalışanlarının yarıya yakını (%47) anne babaların erken dönemdeki çocuk beslenmesinin uzun vadeli etkilerini tam olarak anlayamadıklarını düşünüyor.

Kilolu olmayan bebek daha sağlıklı

Günümüzde bilim kilolu olmayan bebekleri sağlıklı kabul ederken, NOURISH anketinin sonuçlarına göre, sağlık profesyonelleri ebeveynlerin bu fikri anlamaktan uzak olduklarını düşünüyor. Dünya genelinde ankete katılan sağlık profesyonellerinin yaklaşık yarısı (%44) ebeveynlerin bu fikri “çok iyi” anlamadıklarını ya da “hiç anlamadıklarını” söylüyor. Oysa son araştırmalar erken dönem bebek beslenmesi ile uzun vadeli obezite arasında bir bağlantı olabileceğine işaret ediyor. Aşırı beslenme ya da belirli gıdaların ya da gıda bileşenlerinin fazla tüketimi ileriki yaşlarda kalp hastalığı, inme, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıklara neden olabiliyor.

Anne babaların eğitime ihtiyacı var

NOURISH Anketinin sonuçlarına göre anne babaların çocuklarının beslenme ihtiyaçları hakkında eğitilmeye ihtiyaçları var. Sağlık profesyonellerinin %72’si gelişim için gerekli olan besin öğelerinin fazla tüketilme riskinin de olduğunu ifade ediyor. Ancak ebeveynlerin çoğu (%76) çocuklarının bazı besin öğelerini alamaması konusunda daha fazla kaygı duyuyor. Günümüzde obezite çocuklar için büyük risk oluştururken, çocuklarının dengeli beslenmesi konusunda kaygı taşıyan anne babaların oranı %66’da, bazı besin öğelerinin fazla alınabileceği konusunda bir kaygısı olanlarsa %43’te kalıyor. NOURISH anketinde, anne babalar ile sürekli kurulan diyaloğa rağmen, doğru ve dengeli beslenme konusunda “çok ilgili” anne babaların beşte birden az (%17) olduğu belirtiliyor.

Dünyada beslenme alışkanlıkları

Pfizer Nütrisyon’un sponsor olduğu NOURISH anketine göre Asya-Pasifik bölgesindeki hekimlerin %86’sı çocukların aşırı beslenme riski ile karşı karşıya kalabileceğini düşünüyor. Anne babaların çocuklarının aşırı beslenmesi konusunda kaygılandığını ise pek düşünmüyorlar (%20).

Ortadoğu’daki hekimler ise çocukların aşırı beslenme riski ile karşı karşıya kalabileceğini en az düşünen bölgeyi oluşturuyor (%40). Aynı zamanda bu bölgedeki anne babaların çocuklarının bazı besin öğelerini aşırı tüketebileceği hakkında en çok kaygılanan anne babalar olduğunu düşünüyorlar (%67).

NOURISH anketine katılan sağlık profesyonellerinin üçte ikisi (%65) aşırı beslenmenin çocuklarda sağlıksız ve hızlı kilo almadaki en önemli faktör olduğunu, %94’ü ise 5 yaşına kadar protein, karbonhidrat ve yağ gibi besin öğelerini doğru miktarda almanın çocuk gelişiminde önemli rolü olduğunu söylüyor.

2010 yılında dünyada beş yaşından küçük yaklaşık 43 milyon çocuğun aşırı kilolu olduğu belirlendi. Dengesiz beslenme ifadesi, enerji, protein ve/veya diğer besin öğelerinin alımındaki eksiklikler, fazlalıklar ve dengesizliklerin tümünü tanımlamakta kullanılıyor. Hem yetersiz hem aşırı beslenen çocuklar için bu ifade kullanılabiliyor. Bebeğin büyüme hızını etkileyen faktörler arasında, beslenme tipi ve beslenme miktarı da bulunuyor.

www.nourishsurvey.com