Çocuklarda aşırı kilo ve obezitenin hemen her yerde artması üzerine Novo Nordisk ve UNICEF, dünya genelinde yeni bir iş birliğine gitti. Novo Nordisk ve UNICEF, ilk aşamada Latin Amerika ve Karayipler’de aşırı kilo ile obezitenin kök nedenlerinin bulunması ve önlenmesi amacıyla güçlerini birleştirecek

Global sağlık şirketi Novo Nordisk ile UNICEF, dünya genelinde çocukluk çağında aşırı kilo ve obezitenin önlenmesine yönelik yeni bir iş birliği yaptı. Başlangıçta üç yıllık bir süreyi kapsayacak iş birliği öncelikle Latin Amerika ve Karayipler’de bu konudaki çalışmalara odaklanacak. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ile Novo Nordisk bu iş birliği çerçevesinde kilo fazlalığı ile obezitenin nasıl önlenebileceği konusunda bilgi ve farkındalığı arttırmak, bu durumların kök nedenlerini çözmek üzere çalışmalarını birleştirecek.

UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu 2019 Raporu’nda yer alan verilere göre, çocukluk çağında aşırı kilo ve obezite dünyanın hemen her ülkesinde artıyor. Günümüzde 5 yaşın altında 40 milyon çocuk fazla kilolu. Öte yandan, 5-19 yaş arası ve fazla kilolu olan çocuk sayısı da son 15 yılda yaklaşık iki katına çıktı.

Çocuklukta kilo fazlası ve obezitenin ağır yükü bireyler, aileler, içinde yaşadıkları toplumlar ve sağlık sistemleri için hem kısa hem de uzun vadede sağlık, toplumsal ve ekonomik açılardan ciddi sonuçlara yol açıyor.

Çocuklukta obezitenin önlenmesi için kapsamlı toplumsal sorumluluk olmalı

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, “Çocuklukta fazla kilo ve obezite sağlığın bozulmasına, dışlanmaya ve hatta eğitim düzeyinin düşmesine neden olabiliyor. Novo Nordisk gibi iş ortaklarımızla birlikte, çocuklukta obezite ve aşırı kilonun önlenmesinin hükümetler, sivil toplum, özel sektör, toplumlar ve ailelerin de dahil olduğu daha geniş kapsamlı bir toplumsal sorumluluk olmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

 Novo Nordisk Başkanı ve CEO Lars Fruergaard Jørgensen da iş birliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Çocuklukta kilo fazlası ve obezitenin derhal dikkat edilmesi gereken bir halk sağlığı sorunu olduğundan hiç kuşku yok. Çocuklukta kilo fazlası ve obezite yalnızca bireysel bir tercih olmaktan öte, herkesi ilgilendiriyor. UNICEF’le birlikte milyonlarca çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmayı ve aynı zamanda obezitenin toplum üzerindeki yükünü azaltmayı umuyoruz.”

Dünya Çocuk Günü ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30. Yılında duyurulan söz konusu iş birliğinin amaçları şöyle:

  • Karar vericilerin orta gelir düzeyindeki ülkelerde çocukluk çağında fazla kilo ve obezitenin önlenmesine yönelik başarılı politikalarla ilgili bilgilerini arttırmak.
  • Çocuklardaki fazla kilo ve obezitenin etkisi ve çocukların hakları konusunda farkındalık oluşturmak, bu büyüyen salgına karşı sistemsel değişiklikler yapma ihtiyacını savunmak.
  • Latin Amerika ile Karayipler’de ve özellikle Meksika ile Kolombiya’ya odaklanarak birden fazla sektörün katkıda bulunacağı müdahaleleri destekleyip güçlendirmek.