Klinik Araştırma Eğitimleri’nden sonuncusunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Pfizer ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle 22 Ekim’de Van Rescate Hotel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Pfizer Türkiye’nin 2000 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve 2000’den fazla hekime eğitim imkanı sunduğu Klinik Araştırma Eğitimleri’nden sonuncusunu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle 22 Ekim’de Van Rescate Hotel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir günlük programda klinik araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve tamamlanmasına kadar tüm basamakları içeren konular ve ilgili mevzuat sunularak tartışıldı. Hekimlere yönelik düzenlenen eğitimin sonunda, tüm modüllere katılan ve program sonunda 150 katılımcı, katılım belgesi almaya hak kazandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Sağlık Bakanlığı işbirliği ile yapılan Klinik Araştırma Eğitimi, Pfizer’in Türkiye’de düzenlediği 24. eğitim oldu. Eğitimlerde ilaç araştırma ve geliştirme sürecindeki basamaklar, araştırmaların etik değerlendirilmesi, sorumluluklar, ulusal ve uluslararası düzenlemeler, çalışma tasarımı, çalışmaların organizasyonu ve yürütülmesi, advers olay bildirimleri, yoklama ve denetleme konuları hakkında sağlık profesyonellerine kapsamlı bilgiler sunuldu.

2009 yılından bu yana Türk ilaç sektöründeki ilk akademi-sanayi işbirliği kapsamında bir dizi projeye imza atan Pfizer, Türkiye’de ilaç sektöründe Ar-Ge faaliyetlerini ve inovasyon çalışmalarını destekleyecek ortamın geliştirilmesi konusundaki kararlılığının altını çizmişti. Bu doğrultuda ilaç keşfi ve geliştirilmesi alanında bilim insanlarımızın projelerine küresel bilim dünyasının kapılarını açan ve uluslararası Ar-Ge ağı ile Türk bilim dünyası arasında bir köprü kuran Pfizer, öncü olduğu Klinik Araştırma Eğitim Programı ile Türkiye’de ilaç Ar-Ge faaliyetlerinin yüksek standartlara getirilmesi için destek vermeye devam ediyor.

Program, ülkemizde yüksek standartta klinik ilaç araştırmalarının yaygınlaşması, araştırmacıların bu konudaki bilgilerinin güncellenmesi, dünyada ve Türkiye’deki son gelişmelerin paylaşılmasını hedefliyor.

Türkiye’de ilaç Ar-Ge faaliyetleri Pfizer desteği ile gelişiyor

Türkiye’de gerçekleştirdiği akademi işbirliği ile 160 yıllık bilimsel bilgi birikimini üniversitenin bilim camiası ile paylaşan, Hacettepe Teknokent’te kurduğu Ar-Ge birimi ile Türk bilim adamlarına araştırma kapılarını açan, Pfizer ilaçların geliştirme aşaması olan klinik araştırmaların uluslararası standartlarda yapılması için de uzun zamandır bilim dünyasına destek oluyor.

2000 yılından beri klinik araştırmaların gelişimi için “Klinik Araştırma Eğitim”leri düzenleyen Pfizer bu programları T. C. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin işbirliği ile daha da güçlendiriyor. Pfizer, son 10 yılda 24 eğitim gerçekleştirerek toplam 2000’in üzerinde hekimin eğitimine katkıda bulundu.

Pfizer Türkiye Klinik Araştırmalar Müdürü Dr. Gökhan Duman konuyla ilgili şunları söyledi: “Klinik araştırmaların çoğu gelişmiş ülkelerde yürütülürken, son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle özellikle Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Avrupa ve Asya’da hızlı bir büyüme gerçekleşmektedir ve bu durum Türkiye için önemli bir fırsat yaratmaktadır. Ülkemizde klinik araştırmaların artması ve yaygınlaşması için eğitim ve yüksek kalite standartlarına ulaşmamız çok önemlidir. Pfizer olarak 2000 yılından bugüne kadar 2000’in üzerinde hekimimize bu eğitimi verdiğimiz için gurur duyuyoruz.”

Pfizer Türkiye Medikal Direktörü Dr. Turgay Aydınlar yaptığı açılış konuşmasında;

“Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Klinik Araştırmalar Eğitim Programları ile Türkiye’de ilaç AR-GE’sinin gelişmesi ve ilerlemesi için desteğimize devam ediyoruz. Gelecekte de Bakanlığımızla birlikte benzer işbirlikleriyle eğitim programlarımızı geliştirerek sürdürmekten ve ülkemizde yüksek nitelikte klinik araştırmalar yapılmasına katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyacağız.” dedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Faik Öner ise şöyle konuşuyor: “Türk halkının sağlığını korumanın yanı sıra halkın etkili, güvenli ve yenilikçi tedavilere erişimini sağlayacak olan hekimlerimizin gelişimine katkıda bulunan bu eğitim programları sayesinde klinik araştırma sayılarının artmasını umuyor, araştırmacılarımıza ve ülkemize önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyorum.”

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hanefi Özbek, eğitim programı ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etti: “İlaç Ar-Ge faaliyetleri ve klinik araştırmaların nitelik ve nicelik açısından derinleştirilmesi, hastaların yenilikçi tedavilere ulaşması ve bilim ortamının gelişmesi açısından ülkemiz için oldukça önemlidir. Bakanlık olarak destek verdiğimiz klinik araştırma eğitimlerinin kapsamlı içeriği ile klinik uygulamalarda hayata geçirilmesini ve hekimlerimize yararlı olmasını diliyoruz.”

Klinik araştırmalarda profesyonel destek