Onaylanan Etik kurul sayısı 6’ya yükseldi.

Yeni onaylanan etik kurullar Bolu İzzet Baysal Üniversitesi ve İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi.

Kayseri Erciyes ve Ege’de olmak üzere 2 tane de Biyoeşdegerlilik Etik Kurulu kuruldu.