Ülkemiz ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında olan Gümrük Birliği çerçevesinde, 1/7/2012 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılması planlanan, ilaç üretiminde kullanılan maddelerin de yer aldığı liste, 1 Aralık 2011 tarih ve 28129 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Ülkemiz ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat:2011/23)” kapsamında, ekte sunulmaktadır.

Tebliğ’de de görüleceği üzere, söz konusu ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya otonom tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen firmaların 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2011/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, en geç on gün içinde Ekonomi Bakanlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmekte.

Ek: Ülkemiz ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat:2011/23)