Paket Transfer Sistemi (PTS) Kullanıcı Dokümanı Sürüm 1.2 ve PTS Çalışma Prensibleri Sürüm 1.2 yayımlandı.

Paket Transfer Sistemi (PTS) Kullanıcı Dokümanı Sürüm 1.2 ve PTS Çalışma Prensibleri Sürüm 1.2 İEGM tarafından yayımlandı.