Pasif hale getirilecek ilaçlar ve barkodlar…

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun ekte yer alan 15 Mayıs 2012 tarihli duyurusu uyarınca, Sağlık Bakanlığı fiyat listesinde bulunmayan veya söz konusu listede fiyatının 0 (sıfır) olduğu tespit edilen 649 adet ürün (76 referans, 158 eşdeğer, 392 yirmi yıllık, 21 kan ürünü ve 2 enteral beslenme ürünü) ve 328 adet barkod (75 referans, 46 eşdeğer, 206 yirmi yıllık, 1 kan ürününe ait), 18 Mayıs 2012 tarihinden itibaren eczane provizyon sisteminde pasif hale getirilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Bakanlığı fiyat listesinde bulunmayan veya söz konusu listede fiyatının 0 (sıfır) olduğu tespit edilen ilaçlar ve barkodların listesi duyuru ekinde yer almakta.

EK-2D LISTESINDE PASIF HALE GETIRILECEK ILACLAR VE BARKODLAR için tıklayın…