Sağlık Bakanlığı onaylı Araştırmacı Eğitim Programı İzmir’de gerçekleştirildi.

Pfizer Türkiye, 2000 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve 2000’den fazla hekime eğitim imkanı sunduğu Araştırmacı Eğitimlerinin sonuncusunu Dokuz Eylül Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle 26 Kasım’da İzmir’de düzenledi.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı programda ilaç araştırma ve geliştirme sürecindeki basamaklar, araştırmaların etik değerlendirilmesi, tasarımı ve yürütülmesi, ulusal ve uluslararası düzenlemeler, yoklama ve denetleme konuları tartışıldı. T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Öğretim Üyeleri Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitimin sonunda, 130 hekim katılım belgesi almaya hak kazandı.

2000 yılından bu yana Türkiye’de araştırmaların gelişimi için eğitim programları düzenleyen Pfizer, bu programlarını T.C. Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve hastanelerin de işbirliği ile daha da güçlendiriyor. Pfizer, 2000 yılından bu yana gerçekleştirdiği 25 eğitim programıyla toplam 2000’in üzerinde hekimin eğitimine katkıda bulundu.

Program, ülkemizde yüksek standartta klinik araştırmalarının yaygınlaşması, araştırmacıların bu konudaki bilgilerinin güncellenmesi ve dünyada ve Türkiye’deki bu alandaki son gelişmelerin paylaşılmasını hedefliyor.

Türk ilaç sektöründeki akademi-sanayi işbirliği kapsamında bir dizi projeye imza atan Pfizer, Türkiye’de ilaç sektöründe Ar-Ge faaliyetlerini ve inovasyon çalışmalarını destekleyecek ortamın geliştirilmesi konusundaki kararlılığının altını çizmişti. Bu doğrultuda ilaç keşfi ve geliştirilmesi alanında bilim insanlarımızın projelerine küresel bilim dünyasının kapılarını açan ve uluslararası Ar-Ge ağı ile Türk bilim dünyası arasında bir köprü kuran Pfizer Türkiye, öncü olduğu Araştırmacı Eğitim Programı ile Türkiye’de ilaç Ar-Ge faaliyetlerinin yüksek standartlara getirilmesi için destek vermeye devam ediyor.

Pfizer Türkiye Klinik Araştırmalar Müdürü Dr. Gökhan Duman konuyla ilgili şunları söyledi:  “Klinik araştırmalarının çoğu gelişmiş ülkelerde yürütülmektedir. Ülkemizde ilaç Ar-Ge’sinin gelişmesi ve araştırmaların yaygınlaşması için yüksek kalite standartlarına ulaşmamız çok önemlidir. Sağlık Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarımızla, hastalarımızın yenilikçi tedavilere ulaşması ve ülkemizdeki bilim ortamının gelişmesi için kritik önem taşıyan klinik araştırmalara, Pfizer Türkiye olarak katkıda bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz”

Pfizer Türkiye Medikal Direktörü Dr. Turgay Aydınlar yaptığı açılış konuşmasında “Yeni ilaç keşiflerinin tek merkezli değil, çok merkezli araştırma ağları yoluyla hayat bulduğu günümüz dünyasında ülkemizin bu ağlarda hak ettiği yeri bulması ve dünya ilaç Ar-Ge yatırımlarından hak ettiği paya sahip olabilmesi öncelikli hedefimizdir. Bu eğitim programları sayesinde klinik araştırmaların kalitesinin ve sayısının artacağına ve ülkemize önemli katkılar sağlanacağına inanıyorum” dedi.

Program açılış konuşmacılarından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülay Canda ise şöyle konuştu: “Klinik araştırmalar karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar, henüz çare geliştirilmemiş hastalıklar için yeni tedavilerin geliştirilmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Dikkatle planlanmış klinik araştırmalar, insanlardaki hastalıklara karşı yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesi açısından en güvenli yöntemlerdir. Eğitim programına katılarak Klinik Araştırma Eğitimi katılım belgesi almaya hak kazanan tüm hekimleri tebrik ediyor ve aldıkları eğitimin çalışmalarında yararlı olmasını diliyorum.”

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hanefi Özbek, eğitim programı ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etti: “Türk halkının ihtiyaç duyduğu yeni tedavileri sunmak ve ülkemizdeki ilaç Ar-Ge alt yapısını güçlendirmek için var olan stratejik ortaklık ve işbirliklerine yenilerini eklemeye ve mevcut olanları daha da geliştirmeye devam etmeliyiz. Bakanlık olarak destek verdiğimiz araştırmacı eğitimlerinin kapsamlı içeriği ile klinik uygulamalarda hayata geçirilmesini ve hekimlerimize yararlı olmasını diliyoruz.”