Pfizer, sağlık alanındaki kurumsal sosyal sorumluluk programı Dünya Sağlık Dostları ile, çalışanlar farklı ülkelerde üç ilâ altı aylık görevlerde yer alarak sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu bölgelerde sağlık çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Şirketler son dönemde bu yöndeki beklenti ve ihtiyaçların artmasıyla, içinde bulundukları topluma ve ülke için, ürün ve hizmetlerine ek olarak sosyal sorumluluk aktiviteleri ile de değer yaratıyor. 150 yılı aşkın süredir dünyada sağlık sektörünün önce gelen kuruluşlarından olan Pfizer sağlık alanında geliştirdiği sosyal sorumluluk uygulamalarıyla öne çıkıyor.

Pfizer’in Dünya Sağlık Dostları programıyla Pfizer çalışanları küresel sağlık sorunlarını çözmeyi hedefleyen ve yeterli sağlık hizmeti alamayan bölgelerdeki çalışmalara katkıda bulunan uluslararası sivil toplum kuruluşlarında üç ilâ altı aylık görevler için gönüllü oluyorlar. 2003’ten bu yana Pfizer’in dünyanın dört bir yanındaki merkezlerinden 270’ten fazla Dünya Sağlık Dostu programa katılarak, 40 ülkede 40’tan fazla ortak kuruluşla çalıştı.

Pfizer Dünya Sağlık Dostları Programı, Pfizer’ın 7 yıl önce doktor ve hemşirelerden oluşan 20 kişilik bir ekibi, az gelişmiş ülkelerde görev almak üzere görevlendirmesiyle başladı. Program çerçevesinde gönüllüler; operasyonel, idari veya stratejik zorlukların aşılmasında, mesleki becerilerini kullanarak ve becerilerini yerel personele aktararak uzun süreli sürdürülebilir değişimi sağlamak için çalışıyorlar.

Program nasıl işliyor?

-Sivil toplum kuruluşları bölgelerdeki acil ihtiyacı değerlendirir ve ihtiyaç duyulan iş tanımlarını Pfizer’e gönderir.

-Programa katılmak isteyen Pfizer çalışanları, bu program için hazırlanan web sitesini ziyaret ederek ihtiyaç duyulan pozisyonları görür ve online başvuruda bulunabilir.

-Doldurulan başvurular ilk olarak bölümler arası Pfizer İnceleme Komitesi tarafından değerlendirilir. Daha sonra önerilen başvurular mülakat ve seçim için sivil toplum kuruluşlarına gönderilir. Ardından Pfizer Dünya Sağlık Dostları Programı ekibi seçimi doğrular ve Pfizer İK, aday dağıtımını onaylar.

-Pfizer, bu görev boyunca Sağlık Dostlarının maaşlarını ödemeye, seyahat ve geçim masraflarını karşılamaya devam eder. Sağlık Dostlarının her ay online bültenler ve çalışma raporları hazırlayarak Pfizer Dünya Sağlık Dostları Programı Ekibine ve Pfizer Yöneticilerine sunmaları beklenir.

-Görev sonunda, çalışanların mesleki gelişimlerine devam etmelerine destek olmak amacıyla performans değerlendirmeleri yapılır.

Pfizer, Dünya Sağlık Dostları programı aracılığıyla, çalışanlarını sağlıkta karşılaşılan zorluklarla mücadelenin ön saflarında hizmet vermek üzere gelişmekte olan 34 ülkenin yanı sıra bu sene Vietnam, Macaristan, Meksika, Çin, Nepal ve Amerika’daki STK’lara da göndermeye başladı. Pfizer Dünya Sağlık Dostları Programına katılan Pfizer çalışanları, Pfizer Sağlık Dostu olarak adlandırılıyor. Pfizer Sağlık Dostları, mesleki uzmanlıklarını kullanarak, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla ve devlet kuruluşlarıyla işbirliği içinde, yetersiz hizmet gören kesimlerin sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek için tam zamanlı çalışıyor. Program, topluma sağladığı katkıların yanı sıra çalışanlara ve şirkete kattığı değerle uluslararası kurumsal gönüllülüğün “sınıfının en iyisi” olarak tanınan bir modeli.

7 Nisan’da Dünya Sağlık Örgütü sponsorluğunda kutlanan Dünya Sağlık Günü onuruna, Pfizer’in Küresel Sağlık Dostlarının dünya genelinde daha güçlü sağlık altyapıları oluşturmak için uluslararası sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliklerini sergileyen fotoğraflardan oluşan bir sergi PfizerWorld sitesinde yayınlandı. Programa katılanların çalışmaları, böylece şirket genelinde duyurularak şimdiki ve gelecekteki program gönüllülerine motivasyon sağlandı. Programa Türkiye’den de Ekim 2008–Mart 2009 tarihleri arasında, İnsan Kaynakları Divizyonu’ndan 6 ay süreyle katılan Aybike Budak, Namibya’ya giderek 6 ay boyunca IntraHealth International adlı Sivil Toplum Kuruluşu’nun yürüttüğü Capacity projesinde sağlık çalışanlarının İK süreçlerinin ve sistemlerinin iyileştirilmesi için projede görev alan İK çalışanlarına mentorluk yaparak destek olmuştu.