SUT’ta yer alan “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” konusunda karışıklık…

 

  • 2011/150 sayılı sirkülerimiz ile Danıştay Onuncu Dairesi’nin kararı ile, 25.03.2010 tarihli “Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) 6.1.1.Ç. maddesinin “Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı” başlıklı (1) numaralı fıkrasının ilk cümlesinin yürütmesinin durdurulduğu, 06.04.2011 tarihinden başlayarak, SUT’un ilgili maddesinin bu hüküm olmaksızın diğer hükümleri doğrultusunda yürütüleceği,
  • 2012/230 Sayılı sirkülerimiz ile Danıştay Onuncu Dairesi’nin kararı ile, 25.03.2010 tarihli “Sağlık Uygulama Tebliği” nin, 6.1.1.Ç maddesinin 7. fıkrasında yer alan “28” ve “29” ibarelerinin yürütmesi durdurulduğu, 11.05.2012 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliği’nin ilgili maddesinin bu doğrultuda yürütüleceği

duyurulmuştu.

Devam eden süreçte, 22 Haziran 2012 tarih ve 28331 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”  metninde, Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan bu iki maddenin aynen yer alıyor olması karışıklığa neden olmuş, bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 28 Haziran 2012 tarihinde bir duyuru yayımlanarak, Sağlık Uygulama Tebliği’nin Danıştay kararlarına uygun olarak, söz konusu iki maddenin yürütmesi durdurulmuş olarak uygulanmaya devam edeceği ifade edilmiştir.

Söz konusu duyuru ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ek: SGK’nın 28.06.2012 tarihli duyurusu