Roche ve Merck, Kronik Hepatit C ile Mücadelede Stratejik Anlaşmalar oluşturdu.

Münhasır olmayan anlaşmalar kapsamında, hastaların kronik hepatit C tedavisi, tanısı ve bilincini artırmaya odaklanıldı.

Roche, kronik hepatit C (HCV) enfeksiyonunun tedavisi, tanısı ve bilinirliğini artırmak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nde Merck ile anlaşmalar akdettiğini duyurdu. İki şirket, bu anlaşmaları, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlara yaymak için birlikte çalışmaktadır.

Her iki şirkete de bağlı olan araştırmacılar, araştırma konusu olan ve pazarlanan ilaçların yeni kombinasyonlarını keşfetmek amacıyla işbirliği yapacaktır. Amaç, HCV’si olan hastalar için olası yeni tedavi rejimlerinin erişilebilirliğini hızlandırmaktır.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki münhasır olmayan anlaşma koşulları uyarınca, Roche Grubu’nun bir üyesi olan Genentech, Pegasys’in (peginterferon alfa-2a) kullanımı konusunda sağlık profesyonellerine yönelik tanıtımın bir parçası olarak, Boceprevir’i üçlü kombinasyon tedavi rejimine ekleyecektir. Pegasys, kronik hepatit C’nin mevcut tedavi standardının temel taşlarındandır. Şirketler, hekimleri ve hastaları, hastalığın tanısı da dahil olmak üzere hepatit C hakkında eğitmek için birlikte çalışacaktır.

Roche İlaç Bölümü, Operasyondan Sorumlu Başkanı Pascal Soriot, şöyle değerlendirdi: “Hepatit C’ye yönelik üçlü kombinasyon tedavisi, bu hastalığın tedavi şeklinde büyük bir değişikliğe işaret etmektedir.” “Bu ilaçların kombinasyon halinde kullanımı, hastalar için daha iyi tedavi sonuçları sağlamaktadır. Roche, sağlık profesyonellerine hepatit C yönetimi hakkında eğitim sunmak için Merck ile birlikte çalışacaktır. Ayrıca her iki şirket de bu ciddi hastalık için geliştirilmiş tedaviler sunmak amacıyla işbirliği yapacaktır.”

Merck Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İnsan Sağlığı Başkanı Adam H. Schechter, şunları söyledi: “Bu anlaşmalar, her iki şirketin de kronik hepatit C’si olan hastalar için tedavi sonuçlarını iyileştirme yönündeki amacıyla tutarlıdır.” Hepatit C, genelde yıllarca saptanamamaktadır. Birlikte çalışarak, hekimlere Boceprevir’in uygun kullanımı dahil, hastalık, hastalık tanısı ve tedavi seçenekleri hakkında eğitim sunabileceğiz.

Hepatit C alanında Pegasys

Pegasys, kronik hepatit C tedavisi için onaylanmıştır. Ürün, ülkemizde ve AB, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin de dahil olduğu pek çok ülkede onaylıdır.

Roche’un hepatit C alanındaki kararlılığı

Roche, viral hepatit ile yaşayan kişiler için yeni ilaçlar ve tanı araçları sunmak konusunda uzun, yenilikçi ve çığır açan bir Ar-Ge geçmişine sahiptir. Şirketin toplum sağlığına yönelik sorumluluklarına dayanılarak, hepatit için tedavi seçeneklerini geliştirme potansiyeli olan RG7432, danoprevir (RG7227) ve merisitabin (RG7128) dahil, birkaç yeni molekül ile birlikte geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Roche, aynı zamanda HCV testleri ve izlemesi alanında da öncüdür. Şirketin sağlık profesyonelleri ve hastalara olan odağı, sınıfında en iyi erişim ve destek hizmetleriyle desteklenmektedir.