Dünyada ortalama 2,3 milyon kişiyi etkileyen MS’in (Multipl skleroz) günümüzde ruhsatlı tedavi alternatifi bulunmayan primer progresif multipl skleroz(PPMS) formu, nörolojik hasar bırakan, oto-bağışıklık sistemine her geçen gün artarak zarar veren önemli bir hastalıktır.

Roche, özellikle 40’lı yaşlardaki hastalarda yaygın olarak görülen, hastadan hastaya değişen semptomlarla yaşam kalitesini kısıtlayan PPMS hastalığı için çalışmalarına devam ediyor. Yeni araştırma ürünüyle Roche, MS tedavisinin plaseboya kıyasla Genişletilmiş Engellilik Durumu Ölçeği (EDSS) ile ölçülen klinik engellilik progresyonunu önemli derecede azalttığını açıkladı. İlacın sağladığı bu etkinin de en az 12 hafta sürdüğünü belirtti.

Multipl skleroz (MS) dünyada ortalama 2,3 milyon kişiyi etkileyen kronik bir hastalık.3,4 Bağışıklık sisteminin hasarlanması sonucunda anormal biçimde beyinde, omurilik ve optik sinirlerdeki sinir hücrelerini çevreleyen yalıtım ve desteğin (miyelin kılıf) enflamasyona uğramasına ve sonuç olarak hasara yol açtığında MS ortaya çıkar.5,6 Bu sinir hücrelerinde meydana gelen hasar kas güçsüzlüğü, yorgunluk ve görme güçlüğü gibi çok çeşitli semptomlara neden olabilir ve sonunda engelliliğe yol açabilir.4 Birçok MS’li kişinin ilk semptomları 20 ile 40 yaş arasında yaşaması bu hastalığı genç yetişkinlerdeki travmatik olmayan engelliliğin başta gelen nedeni yapar.7,8

Tekrarlayan MS, hastalığın en yaygın formudur. Tekrarlayan MS için mevcut tedavilere rağmen, insanlarda MS belirti ve semptomları görülmese dahi hastalık aktivitesi ve progresyonu meydana gelebilir. Primer progresif MS (PPMS), sürekli olarak kötüleşen semptomlarla belirgin fakat tipik olarak uzak nüksler veya remisyon dönemleri görülmeyen, hastalığın güçten düşürücü bir formudur.9 Yaklaşık her 10 MS hastasından birine hastalığın primer progresif formu tanısı koyulmaktadır. PPMS için onaylanmış bir tedavi yoktur.

Roche,  PPMS hastalığı üzerinde yaptığı Faz III çalışmalarında primer progresif multipl sklerozlu (PPMS) kişilerde kullanılan araştırma ilacıyla pozitif sonuçlar alındığını duyurdu. Oratorio adı verilen çalışma birincil sonlanım noktasını karşılayarak Roche’un araştırma ilacı ile tedavinin plaseboya kıyasla Genişletilmiş Engellilik Durumu Ölçeği (EDSS) ile ölçülen klinik engellilik progresyonunu önemli derecede azalttığını ve bu etkinin en az 12 hafta sürdüğünü gösterdi.

Genel olarak, her iki çalışmada Roche’un araştırma ürünü ile ilişkilendirilen advers olayların insidansı plasebo ile görülenlerle benzer olmuştur; en yaygın advers olaylar hafif ile orta derece infüzyona bağlı reaksiyonlardır. Ciddi enfeksiyonlar da dahil, bu ilaç ile ilişkilendirilen ciddi advers olayların gelişimi de plasebo ile görülenlere benzer belirtiler göstermiştir.

Roche Sağlık Direktörü ve Global Ürün Geliştirme Başkanı Dr. Sandra Horning, “Primer progresif MS formu olan kişiler genellikle hastalıkları başladıktan sonra devamlı kötüye giden semptomlar yaşar ve bu güçten düşürücü hastalığın onaylanmış bir tedavisi yoktur” açıklamasını yaptı. “Roche’un yeni araştırma ürünü primer progresif MS’te hastalık progresyonu üzerinde klinik olarak anlamlı ve istatistiksel olarak önemli etki ortaya koyan ilk araştırma ilacıdır.”

Hem PPMS olan kişilerde hem de tekrarlayan MS formları olan kişilerde Roche’un yeni araştırma ürünü ile gözlenen pozitif sonuçlar B hücrelerinin hastalığın altta yatan biyolojisinin merkezi olduğu hipotezini doğrulamaktadır.