İEGM tarafından yapılan duyuruda, İEGM’ye gönderilen elektronik ruhsat başvurularının içerikleri incelendiğinde, sunulan dosyaların büyük bir çoğunluğunun “Elektronik Ruhsat Başvurusu İçin Dosya Gereklilikleri” kılavuzundaki isimlendirme kurallarına uygun olmadığının görüldüğü belirtildi. Bu doğrultuda, 03 Ocak 2011 tarihinden itibaren tüm ruhsat başvurularının yapılmasında,

  • “elektronik ruhsat başvuru formunun uygun şekilde doldurulması,
  • elektronik başvuru formunun otoriteye gönderilmesinden sonra alınan işlem takip numarasının kağıt kopya halinde sunulacak Modül 1’de yer alan üst yazıda belirtilmesi,
  • tüm modülleri içeren elektronik medyadaki doküman/klasörlerin yukarıda adı geçen kılavuza uygun olarak sunulması” gerektiği belirtildi.

Bu çerçevede, uygun olmayan dosyaların incelemeye alınmayacağı duyuruldu.

Sonuç olarak, sunulan ruhsat başvuru dosyasının 210 günlük değerlendirme süreci başladığında tüm modüllerin kağıt kopyalarının “basılı evrakın elektronik medya içeriği ile aynı olduğunu taahhüt eden” bir yazı ile birlikte ilgili şubeye teslim edilmesi gerekmekte (Bu aşamada yeni bir işlem takip numarası alınmadan sadece Bakanlık tarih/sayı alınmış kağıt kopyaların ilgili şubeye teslim edilmesi yeterli olacak).