5 yıldır bekleyen dosyalar iade edilecek.

İEGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hanrfi Özbek imzalı duyuruda Sağlık Bakanlığına ruhsat başvurusunda bulunmuş ancak son 5 (Beş) yıl içinde işlem yapılamayan firmaların dosyalarının iade edilmesine karar verildiği belirtilmekte.

Genel Müdürlük Makamının 15 Mart 2011 tarih ve 2137 sayılı oluru ile bakanlığa ruhsat başvurusunda bulunmuş ancak son 5 (Beş) yıl içinde bakanlıktan istenilen bilgi ve belgelere başvuru sahibi tarafından cevap verilmemesi nedeniyle hiçbir işlem yapılamayan dosyaların iade edilmesine karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda firmalara iade edilecek dosyalar resmi yazı ile gönderilecek ve iade dosyası bulunan firmaların listesi resmi internet adresinde yayımlanacak. Listede ismi bulunan firmaların iade evraklarını listelerin yayımlanma tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde almaları gerekmekte. Bu süre içinde alınmayan dosyalar Bakanlığın Ana Depo Birimine gönderilecek.